Psykisk helse

Psykisk helsevern mer enn psykiatere

"Mer av psykiatriens ressurser må gå til de sykeste. Og mindre til de mange som sliter med små psykiske problemer. For psykiatere er mangelvare", skriver Dagsavisens redaktør. - Jeg er dypt uenig i at noen psykisk syke nå skal få mindre hjelp, for å hjelpe andre mer syke. Å gripe fatte i ”milde depresjoner og angstlidelser” er å forebygge før det utvikler seg til noe mer alvorlig, skriver SVs Ivar Johansen i Dagbladet.


Psykisk helsevern mer enn psykiatere
Av Ivar Johansen

Hilde Haugsgjerd har en utmerket kommentartikkel i Dagavisen lørdag 7. august under tittelen ”Det kommer til å skje igjen”. Hun skriver bl.a.: ”En lignende tragedie som den som skjedde på trikkerute 17 ved Bislett tirsdag ettermiddag kommer til å skje igjen. For psykiatrien er ikke i stand til å fange opp og hjelpe de ”tikkende bomber”.” Dessverre er jeg redd hun har rett.

Men svaret kan ikke være som hun foreslår: ”Mer av psykiatriens ressurser må gå til de sykeste. Og mindre til de mange som sliter med små psykiske problemer. For psykiatere er mangelvare.”

Jeg er dypt uenig i at noen psykisk syke nå skal få mindre hjelp, for å hjelpe andre mer syke. Å gripe fatte i ”milde depresjoner og angstlidelser” er å forebygge før det utvikler seg til noe mer alvorlig. Psykisk helsevern mangler økonomiske ressurser. Problemet er ikke at hjelpepersonell er en knapphetsressurs. F.eks

- Når Oslo kommune stenger Fagerli sykehjem er det fordi knapphet på budsjettmidler krever annen prioritering. Fagpersonellet var der, og sloss for en annen løsning.- Når statlige helsemyndigheter la ned Psykososialt senter for flyktninger, uten at alternativer var på plass, var det ikke av mangel på fagpersonell. Personellet var der, og sloss mot nedleggelse.

Men dernest går Haugsgjerd i den fella at hun setter likhetstegn mellom psykisk helsevern og ”psykiatere”.   Psykisk helsevern er så utrolig mye mer – og annet - enn psykiatere. Et framtidsrettet psykisk helsevern er basert på å alminneliggjøre og normalisere psykiske lidelser, og bl.a. at de øvrige deler av hjelpeapparatet i større grad skulle utvikle kompetanse, og stille opp. Og bare tenk på hvor dårlige vi er til å utnytte den ressurs selvhjelpsorganisering, pårørende og nettverk representerer.

(Dagbladet)

Legg til kommentar