Psykisk helse

Sliter med å innfri psykiatrigaranti

Knappe tre uker før den nye ventetidsgarantien trer i kraft, tviler både helseforetak og fagmiljøer på at den er realistisk. Regjeringen lover nå at det skal bli slutt på den lange ventingen som flere tusen barn og unge har måtte gjennomgå de senere år. Den nye ventetidsgarantien innebærer at ingen under 23 år med psykiske lidelser eller rusproblemer skal måtte vente mer enn 10 dager før de får en vurdering - og ikke mer enn 65 dager før behandlingen starter. Aftenposten har vært i kontakt med både fagmiljøer og helseforetak. Fra alle hold uttrykkes bekymring for om det er nok ressurser til at garantien kan overholdes. Ullevål sykehus kommer ikke til å klare kravet med vurdering innen ti dager, innrømmer klinikksjef for barne- og ungdomspsykiatri Terje Lund.

Les mer

You have no rights to post comments