Psykisk helse

Budsjettforslaget: Fontenehuset må kutte i tilbudet

"Alle" snakker om at psykisk helsearbeid og forebyggende tiltak mot psykiske lidelser skal prioriteres, men hva skjer i praksis? For 10 år siden var byrådsleder Erling Lae svært så offensiv i å skryte av det nyetablerte Fontehuset. Men 10 år senere kutter han dramatisk i kommunens økonomiske tilskudd, og Fontehuset må i så fall redusere aktiviteten.


1999: Byrådslederen skryter av Fontenehuset, og sier det skal bli interessant å følge virksomheten videre

10 år senere: Byråd Erling Lae kutter i tilbudet

Her en melding fra Fontenehuset:


Nylig ble budsjettforslaget i Oslo kommune lagt frem for år 2009.

Forslaget innebærer:

• kutt på en halv million kroner i forhold til dagens i budsjett for Fontenehuset i Oslo (= en ansatt mindre)
• ikke nok midler til oppstart av Fontenehuset Oslo Øst, økning med 100.000 fra 500.000 til 600.000 kroner (= ikke nytt hus)
• noe midler til oppstart av Fontenehuset Oslo Øst og ca tilsvarende kutt ved Fontenehuset i Oslo

Da Vilje Viser Vei i NAV også er i ferd med å endres kan det hende at Fontenehuset i Oslo mister ytterligere 2 ansatte i 2009. Det betyr mindre helhetlig støtte til mennesker i Oslo i deres rehabiliteringsprosess. Vi er sterkt bekymret for utviklingen av det helhetlige rehabiliteringstilbudet for mennesker med psykiske helseproblemer i Oslo.
Fontenehuset i Oslo kan vise til følgende resultater i 2007:

• Deltok daglig 52 medlemmer i gjennomsnitt i arbeidsorientert dag.
• Arbeidet som medlemmene gjorde på Fontenehuset tilsvaret 29
årsverk.
• Av våre medlemmer var like mange menn som kvinner (i psykisk helsearbeid generelt faller store grupper av menn ofte utenfor).
• 26 medlemmer var i hospiteringsordninger på ordinære arbeidsplasser (7,87 % 2006-tall)°
• 77 medlemmer var i lønnet ordinært arbeid (23,3 % 2006-tall)°
• 61 medlemmer var i studier (18,48 % 2006-tall)°
• Medlemmer opplevde å ha fått et kvalitativt bedre liv med mer deltakelse i normalt liv og med mindre behov for medisinering og innleggelser og hjelp fra andre

Vi bruker delvis 2006 – tall fordi hele denne statistikken ikke blir gjort hvert år.
Tallene er ikke blitt lavere!

Et sammenlignbart tall gjort til vår sertifisering sommeren 2008, for medlemmer i lønnet ordinært arbeid er 29,1 %.Når tallene viser at Fontenehuset gjør en bra jobb, blir vi forundret over at det foreslås kutt og at ikke dette arbeidet styrkes. Også forskningen viser at det er gjennom relasjoner og arbeid side om side (Fontenehusmodell) en yter best støtte og hjelp, og det gir best resultater.I juni 2008 gjennomgikk Fontenehuset i Oslo sin 3. sertifisering.

En kvalitetssikring for at vi arbeider i tråd med intensjonen i modellen.
Et av kravene er at vi oppfyller målet om å støtte medlemmer gjennom empowerment ut i arbeid, studie eller til et aktivt liv på Fontenehuset.
Et annet er at minimum 25 % av våre aktive medlemmer skal være i lønnet arbeid utenfor Fontenehuset.
Et tredje krav er en helhetlig rehabilitering, støtte på alle områder i livet.
Den 9. oktober fikk vi beskjed om at vi er sertifisert for 3 nye år ☺

For å lykkes i dette arbeid og øke kvalitet og derved kvantitet trenger Fontenehuset ikke mindre, men mer midler og flere ansatte!
Vi søker om 7.4 millioner og midler til ytterligere 3 ansatte for år 2009.Behovet er stort. Våre omvisninger er alltid fylt opp for lang tid fremover! Oslo kommune har gitt seriøs støtte til drift av Fontenehuset i Oslo siden 1999, og bidratt til at Oslo sikres et variert tilbud for mennesker med psykiske helseproblemer. Budsjettforslaget kan ikke bli stående - Vi trenger mer helhetlig rehabilitering i Oslo.

Dette fører til flere skattebetalere, sparte midler i sosialsektoren og sist men ikke minst at Oslo vil være en god by å leve.
Kan du hjelpe oss slik at budsjettet for Fontenehuset i Oslo ikke blir mindre uten at både vi og Fontenehuset Oslo Øst sikres en økning for 2009! Alternativt gi oss et råd om hva vi bør gjøre videre?Ha en fin Høst

og
Takk for din hjelp på vegne av Fontenehuset i Oslo.

Ewa Orlowski Bergseng