Psykisk helse

Nederst på lista

Om kort tid fatter styret i Helse Sør-Øst et vedtak som enten kan få dramatisk negative konsekvenser for psykiatritilbudet i hovedstadsområdet, eller - om ledelsen for landets største helseregion tar ansvar for de svakeste pasientgruppene - kan vise seg å legge til rette for gode og fremtidsrettete løsninger. På styremøtets dagsorden onsdag 19. november står den såkalte hovedstadsprosessen, der all offentlig sykehusbehandling i Oslo-området skal omorganiseres, med flere titalls tusen ansatte involvert, skriver Randi Rosenqvist, Reiulf Steen, Svein Haugsgjerd og Are Saastad i et innlegg i Dagbladet. Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt de skriver, men dette er kloke innspill.

Les mer