Psykisk helse

Riksrevisjonen: Voksne med psykiske lidelser får ikke god nok behandling

Riksrevisjonen: Voksne med psykiske lidelser får ikke god nok behandlingRetten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten blir vurdert svært ulikt fra en institusjon til en annen. Retten avhenger ikke bare av hvor alvorlig lidelsen er, men også av kapasiteten ved institusjonen som pasienten blir tilvist til. – Dette er nedslående resultat etter mange års satsing på psykisk helsevern. På noen områder er kapasiteten så lav at vi mener det er nødvendig med særskilte tiltak, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.  Riksrevisjonen har i dag oversendt en rapport til Stortinget om forholdet.

Les hele rapporten
Les sammendrag av rapporten
Les pressemelding om saken