Psykisk helse

Krass kritikk fra Helsetilsynet for manglende bistand til psykotisk gutt

"Etter Helsetilsynet i Oslo og Akershus sin vurdering har x sykehus gjennom manglende utredning, behandling og oppfølging av pasienten handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet, jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.  Videre er manglende iverksetting og oppfølging av individuell plan tidlig i behandlingsforløpet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf pasientrettighetsloven § 2-5.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus ber med dette om tilbakemelding fra sykehuset på hvordan saken er gjennomgått internt og tatt i betraktning i forhold til videre læring. Vi ber om en redegjørelse innen fire - 4 - uker etter mottakelse av dette brevet. Saken er endelig avgjort og kan ikke påklages." 

Dette er et nylig fattet vedtak i en klagesak mot et av Oslosykehusene. Man skal være svært ressurssterk og oppegående for å få tilstrekkelig helsehjelp i Oslo.


En mor til en alvorlig syk sønn har sendt meg en mail, og forteller om sin erfaring med Oslos helsevesen

"Jeg har desverrre opplevd et år med mareritt fordi min alvorlig psykisk syke sønn ikke fikk nødvendig hjelp på akuttavdeling på psykiatrisk sykehus. I perioden fra mai 2007 og til mai 2008 ble han stadig tvangsutskrevet mot sin vilje fra  akuttavdelingen på sykehuset fordi han ikke var syk nok til å være der. Han ble innlagt via psykiatrisk legevakt pga  psykose. Men på akuttavdelingen på sykehuset tok de fra han diagnosen etter en kort samtale til tross for at psykiater Øystein Mæland hadde utredet han over lang tid fra 2002 og til 2005 og gitt han diagnose på paranoid schizofreni.  Akuttavdelingen sa at han var for frisk til å få hjelp der og skrev han ut til ingenting.

Sønnen min  var livredd. Gjemte seg i skapet for han var redd for stråler. Tettet alle ventiler for at ikke strålene skulle skade han. Skar seg opp på kroppen. Brente seg selv med sigaretter både i ansiktet og oppover armene. Klatret opp på LO-bygget for å komme nærmere Gud. Og ødela hele leiligheten og knuste alt innventar og han trodde at Al Qaida var ute etter han. Men sykehuset sa han ikke var syk nok og skrev han ut ca. ti ganger i løpet av året. Jeg henvendte meg flere ganger til sykehuset for jeg så jo at han var syk, psykotisk og til tider manisk og livredd, men de var svært lite imøtekommende med meg. Jeg klaget til slutt på sykehuset til Helsetilsynet og fikk  nå nylig svar. Jeg fikk tilsendt et brev på 7 sider med ovenstående konklusjon.
 
Til slutt i mai 2008 hjalp LPP Oslo meg slik at vi fikk  han inn på xx, men de mente de han var for syk til å være og la han inn på y som igjen ville skrive han ut til x , men de nektet å ta imot han siden han var for syk til å være der. Så måtte x sykehus motvillig overføre han til  xy. Her har han fått tilbake diagnosen sin som Øystein Mæland hadde stilt tidligere og han får antipsykotisk medisin. De var svært overrasket etter å ha lest journalen fra x sykehus. På xy har de gjort så godt de har kunnet og vært imøtekommende både overfor meg og sønnen min. Men det er vanskelig fordi han har vært psykotisk så lenge uten behandling så han er ikke blitt kvitt stemmene.

Som du forstår så sjokkerer ikke  rapporten fra Korsmo meg, hverken som pårørende eller som fagperson, jeg håper ingen andre skal oppleve det marerittet sønnen min, familien og meg har hatt i over et helt år. Jeg vet at det ikke bare er oss som har opplevd lignende, men de fleste orker ikke å klage. De fleste er utslitt etter å ha jobbet og stått på for å finne hjelp. Synes at politikerene må påvirke at sykehusene ikke utskriver psykotiske personer uten utredning, behandling og oppfølging, det burde vært straffbart."

Etter hennes ønske har jeg nøytralisert sykehusets navn, for som hun skriver:

"Det er greit at du evt. bruker deler av mailen min på siden din, men selvfølgelig uten navnet mitt. Sykehuset sitt navn bør vel heller ikke opplyses, de er nok irritert på sønnen min på grunn av klagen til Helsetisynet, så de vil neppe sette pris på å bli uthengt på nettet. Dessuten er jeg redd de vil hevne seg på sønnen min om han skulle bli innlagt igjen."