Psykisk helse

Opptrappingsplan for psykisk helse - skippertak med bivirkninger

Opptrappingsplan i psykiatrien  - skippertak med bivirkninger”Opptrappingsplanen for psykisk helse” som Stortinget vedtok i 1998, var en enestående styrking av det psykiske helsevernet. Planen som gjelder fram til 2008, viderefører og forsterker en omlegging av denne delen av helsetjenesten fra å være institusjonsbasert til å tilby behandling i lokalsamfunnet. Nye tjenester med lavere inngangsterskel og bedre tilgjengelighet skaper økt etterspørsel, og stadig flere behandles på kortere tid. Men ”satsing på psykiatrien” har bivirkninger, og omsorgen er tvetydig. De sosiale og samfunnsmessige forhold som forårsaker mange av de lettere lidelsene, går fri for kritikk når folk oppfordres til å forstå problemene som en svikt i eget maskineri, i kroppen og hjernen, skriver Arnulf Kolstad, ved Psykologisk Institutt. NTNU i denne artikkelen fra tidsskriftet Røst.

Les mer (hvis problemer; last dokumentet ned til egen maskin, og åpne det deretter)