Psykisk helse

Behandling som virker

Behandling som virkerVi kan slå fast at norsk barnepsykiatri i dag rår over systematiske metoder som er effektive i behandling av svært mange barn med alvorlig atferdsproblematikk. Det blir viktig å sikre videre spredning av disse metodene i Norge. Samtidig er det også viktig at framtidig forskning forsøker å finne ut hva det er som skal til for at også den tredjedelen som «ikke blir frisk» skal få økt behandlingseffekt, skriver Willy-Tore Mørch og May Britt Drugli i en kronikk i Dagbladet. Evidensbaserte metoder er omstridte. Hva mener du? Gi respons under.

Les mer