Psykisk helse

Fr.P-byråd Listhaug vil sperre inne psykisk syke på livstid

I et intervju i Dagsavisen i dag argumenterer Fr.P-byråd Sylvi Listhaug for at psykisk syke mennesker bør sperres inne på livstid: "Personer som kan være en fare for seg selv og andre, bør ikke slippes ut igjen.

Jeg mener at sikkerheten til folk flest må gå foran friheten til svært syke mennesker som utgjør en fare for seg selv og samfunnet. Det vil også være til det beste for den syke personen det gjelder", sier Listhaug.

Og første mailen hun fikk på sin PC i dag morges var fra et voldtektsoffer med betydelige traumaproblemer:

"Mener du at alle vi som har vært så ulykkelige, ensomme, traumatiserte at vi har selvmordsforsøk bak oss, skal sperres inne for resten av livet? " spør hun.

 

Listhaug, vil du sperre meg inne?

Av Sigrun Tømmerås, Oslo

Du sier i Dagsavisen at personer som kan være en fare for seg selv, ikke bør slippe ut igjen.

Mener du at alle vi som har vært så ulykkelige, ensomme, traumatiserte at vi har selvmordsforsøk bak oss, skal sperres inne for resten av livet? I så fall bare styrker dette min overbevisning om at man ikke bør kontakte psykiatrien om man er suicidal, noe jeg heller aldri har gjort. Jeg hadde mitt første selvmordsforsøk da jeg var ti år, Listhaug, fordi jeg ble ut satt for overgrep fra to nærstående personer gjennom hele barndommen.

Du er sikkert klar over at de som har vært utsatt for overgrep, har forhøyet selvmordsrisiko? Synes du jeg bør straffes for det, selv om jeg aldri er voldelig? Faktisk er det ikke kriminelt å forsøke å ta sitt eget liv, Listhaug. Selv prestene har forlengst sluttet å fordømme ulykkelige mennesker.

Hvordan tror du datteren min ville få det om mammaen hennes skulle sperres inne?

Synes du jeg fortjener å bli atskilt fra dem jeg er glad i, bare fordi jeg levde i et helvete da jeg var barn, og ingen brød seg?

Burde ikke heller Oslo kommune, hvor jeg bor, opprette traumehjelp til folk med min bakgrunn?

Det er det som er problemet, skjønner du, at jeg ikke får hjelp til å bearbeide 12-15 års overgrep som barn.

Jeg har gjort utallige forsøk for å få denne typen hjelp, men det var vært umulig.Jeg kjenner meg litt deprimert, jeg, av den forakten du legger for dagen for mennesker som opplever at livet deres er for smertefullt. 

 

Her er hele nyhetsartikkelen i Dagsavisen:

Sylvi Listhaug (Frp) mener at det må innføres en mye strengere utskrivningspraksis enn det man har i dag. Foto: Fredrik Bjerknes Oslobyråd Sylvi Listhaug (Frp) mener psykiatrien slipper de sykeste pasientene for lett ut av institusjon.

Nå setter helseministeren ned et utvalg for å finne ut hva som gjøres feil i psykiatrien.

Sylvi Listhaug, byråd for velferd- og sosiale tjenester i Oslo, mener hovedstaden har store utfordringer med personer som har psykiske lidelser, særlig når disse kombineres med rus.

Det er bare å ta seg en titt rundt. Fra tid til annen ser jeg personer som er psykisk ustabile Oslos gater. Personer som brøler rundt seg og snakker med seg selv.

Listhaug forteller at hun blir redd når hun møter personer hun opplever som ustabile på gata.

Jeg synes det er skremmende, for du vet aldri når det klikker for dem eller hvem som er i nærheten når det skjer, sier hun.

Hun viser til episoden i Brugata i Oslo i fjor da en psykiatrisk pasient gikk løs på fem personer med kniv. Et av ofrene ble knivstukket i halsen på et utested. Politiet mener det bare var flaks at ingen ble drept.

Psykiatrireformen er gått altfor langt ved at for mange slippes ut for tidlig. Institusjonstilbudet i dag dekker ikke behovet, sier Listhaug.

Tar ikke imot pasienter

Hun går til frontalangrep på helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), som sa til Dagsavisen i går at hovedutfordringen er å gi bedre oppfølging etter at pasienter utskrives av institusjon.

Det synes jeg er drøyt. Kommunen har ikke et apparat som kan hjelpe de sykeste godt nok. Det er staten og sykehusene som driver behandling. Noen er så syke at institusjon er det eneste som hjelper.

Listhaug er enig med rettspsykiater Randi Rosenqvist som sa til Dagsavisen i går at de sykeste har tapt på psykiatrireformen. Listhaug mener staten må ta et mye større ansvar for denne gruppen.

Kommunen må selvsagt også bli flinkere, men min oppfatning er at spesialisthelsetjenesten ikke vil ta imot personer som kommunens helsepersonell mener trenger behandling. Det får jeg flere tilbakemeldinger på fra bydelene, sier Listhaug.

Enten er de for slepphendte ellers er det økonomien som styrer, fortsetter hun.

Flere på livstid

Bjarne Håkon Hanssen opplyste i går at han nå setter ned et utvalg som skal gjennomgå de siste års drap begått av mennesker med psykiske lidelser.

Vi må spørre oss om vi har systemer og institusjoner som tar lærdom av tragedier som den i Tromsø, om vi lærer når slikt skjer. Derfor setter jeg ned dette utvalget, sier Hansen.

Utvalget skal ledes av Ann-Kristin Olsen, fylkesmann i Vest-Agder og tidligere politimester og Sysselmann på Svalbard. Hansen lover et bredt utvalg av personer fra helsevesen, politi, fengselsvesen og muligens NAV, og dessuten forsterket med fagpersoner fra andre nordiske land.

På Listhaugs påstand om at kommunene mangler apparat til å ta vare på de sykeste som skrives ut av spesialhelsetjenesten svarer Hansen at det kommunale tilbudet de siste ti årene har blitt trappet opp. Nå vil han bygge ytterlige ut, lover han.

Vi vil bygge et sterkere psykisk helsevern i kommunene. Det vil komme i den helsereformen jeg legger fram i løpet av våren. Om det er nok i de aller mest alvorlige tilfellene, er blant de ting utvalget jeg nå setter ned må se på, sier Hansen.

Mer tvang?

Sylvi Listhaug vil nå vurdere om det skal bli lettere å fatte tvangsvedtak, samtidig som det skal det bli vanskeligere å skrive seg ut frivillig. Det betyr også at flere kanskje bør bo på institusjon livet ut, forteller hun.

Personer som kan være en fare for seg selv og andre, bør ikke slippes ut igjen. Jeg mener at sikkerheten til folk flest må gå foran friheten til svært syke mennesker som utgjør en fare for seg selv og samfunnet. Det vil også være til det beste for den syke personen det gjelder, sier Listhaug.

Hansen er ikke uten videre enig.

Vi vet ikke hvor mye tvang vil hjelpe i forhold til de tragediene vi har sett der psykisk syke har vært involvert. Jeg vil ha fakta på bordet i de mest alvorlige sakene før vi kommer med eventuelle endringsvedtak her, sier ministeren.

Av Sturla Smári Hanssen, Tore Letvik, Jo Moen Bredeveien

24. mars 2009, 20:07

Kommentarer   

+2 #21 sint sintesen. 20-08-2009 23:40
Sylvi Listhaug sine uttalelser gjør henne utroverdig som et moralsk ansvarlig medmenneske. Er veldig glad for at sånne personer kommer frem og viser oss velgere hvor infantile,dømme nde og lite humane de er. Å sitte som psykisk syk og lese at noen vil sperre inne folk på livstid er utrolig hardt. Hvis en person som har opplevd krenkelser i årevis leser dette kan det være begeret blir overfylt og kansje da blir det en reaksjon som kan være farlig. Sylvi Listhaug burde hatt munnbind og blitt sendt vekk en plass på livstid så hun ikke kan komme med kommentarer som skader syke folk. Helsevesenet er så dårlige når det kommer til psykisk helse at det er bedre å lide alene og takle problene en dag av gangen selv. Kastet bort 10 år i terapi. Listhaug ,, du er er ikke mye klok.
+1 #22 Ingrid Johanne Vaalund 25-06-2012 00:03
Heia, Sigrun!
+4 #23 Bjørn Ingar Pedersen 11-02-2016 01:48
Kjenner jeg blir utrolig provosert av at en folkevalgt politiker uttrykker sånne nedlatende meninger. I familien Listhaug så er de vel så perfekte at de ikke har det minste begrep om hva det vil si å ha det vanskelig. Som Sigrun her sier, så skal man ikke straffes for at man har levd et miserabelt liv, på grunn av et overgrep i barndommen. Det er overgriperne som burde sperres inne, ikke ofrene. Det er ganske sykt i seg selv, å tro at man er bedre enn andre, tror noen burde risikovurdere Listhaug, jeg
+3 #24 Ingunn Øye 11-02-2016 10:26
jeg syns det er helt utrolig at en sentral politiker kan få seg til å slenge ut noe sånt.Her syns jeg virkelig Erna Solberg må på banen. Brukerorganisas jonene, med den første,WSO har i over 40 år kjempet for å få et mer menneskelig samfunn der også vi som sliter psykisk skal få lov å ha vår plass, funksjon og livsinnhold.Vi har kjempet for rettigheter og opptrapping av gode tilbud og nedtrapping av dårlige. Politikerne har opp igjennom årene fått hundrevis av henvendelser fra privatpersoner og brukerorganisas joner om forhold i psykiatrien som må forandres. Som engasjerte brukere har vi nedlagt et KOLLOSSALT arbeid også FOR politikerne, ved å komme med gode ideer og konstruktive innspill og forslag til hvordan psykiatrien skal bli bedre slik at VI, mennenskene det gjelder skal få det bedre og slik at hele systemet skal få mindre preg av tvang og overgrep. SPERRES INNE PÅ LIVSTID!! Ja det var også en løsning.Ingenti ng forundrer meg mer når det kommer fra ignorante og totalt uvitende politikere som burde hatt sparken på timen.
+3 #25 Leiv Olsen 11-02-2016 14:46
Det er ingen grenser for kor grovt Frp kan krenka folk, trakka på folk, knusa dei. Flyktnignar skal sperrast inne, bare fordi deie r så frekke å komma på flukt til det rike Norge (nei, held dokker i dei fattige landa!). Folk som får ein knekk i livet, skal sperrast inne på livstid. Då skal dei aldsri meir få reisa seg, aldri få leva eit menneskeverdig liv. Nei, vekk med alt som kan bli tungt eller vanskeleg, sperr inne alle menneske som kan trenga litt hjelp! Så slepper me å hjelpa nokon, så slepper me å bry oss om andre enn oss sjølv.
0 #26 Silje 11-02-2016 17:58
Uff for en uklok verden vi lever i!
0 #27 Ketil Tømmerbakk 11-02-2016 20:22
Dette er en reportasje fra 2009...
-2 #28 Stig Otto Rygh 11-02-2016 21:30
Dette er altså et oppslag som var aktuelt for 7år siden og nå brukes for å sverte Listhaug. Nedrig. Jeg trodde ellers at mennesker som er ustabile psykisk, evt psykotiske, og farlig for seg selv og/eller andre blir tvangsinnlagt til behandling til beste for dem selv
+4 #29 Gøran Kristoffersson 12-02-2016 14:07
Så mange som slenger seg på kritikken av Listhaug. For det første er intervjuet 7 år gammelt. For det andre ber jeg dere kritikere om å ikke plukke ut deler av det hun sa; "Personer som kan være til fare for seg selv OG ANDRE". Med andre ord må begge betingelsene være oppfylt, du må være en fare for deg selv, og du må i tillegg være en fare for andre. Det sto ikke at det gjaldt de som er en fare kun for seg selv. Så mye meninger fra folk som ikke gidder å lese det hun sier, men bare ønsker å ta henne.Det er vel en selvfølge at psykisk syke som er en fare for andre bør skjermes.
0 #30 Mats Uldal 14-02-2016 12:33
For det første finnes det evidensbaserte terapiformer som sannsynligvis løser disse problemene uten medikamenter, slik som Tankefeltterapi (TFT). Det første man må gjøre er å gjøre de mest effektive terapiformer tilgjengelig for de som trenger det.
For det andre snakker ikke Listhaug om at mange drap kan bli gjort fordi medikamentene de går på, skaper en overaggresjon som er okontrollert og farlig. Dette er en velkjent bivirkning som ALDRI kommer fram i media som mulig årsak.
Hvis Listhaug er korrekt sitert hvisker det et menneskesyn som er mildt sagt begrenset og det viser en voldsom ignoranse om hva psykisk ubalanse egentlig er.

Legg til kommentar