Psykisk helse

Fr.P-byråd Listhaug vil sperre inne psykisk syke på livstid

I et intervju i Dagsavisen i dag argumenterer Fr.P-byråd Sylvi Listhaug for at psykisk syke mennesker bør sperres inne på livstid: "Personer som kan være en fare for seg selv og andre, bør ikke slippes ut igjen.

Jeg mener at sikkerheten til folk flest må gå foran friheten til svært syke mennesker som utgjør en fare for seg selv og samfunnet. Det vil også være til det beste for den syke personen det gjelder", sier Listhaug.

Og første mailen hun fikk på sin PC i dag morges var fra et voldtektsoffer med betydelige traumaproblemer:

"Mener du at alle vi som har vært så ulykkelige, ensomme, traumatiserte at vi har selvmordsforsøk bak oss, skal sperres inne for resten av livet? " spør hun.

 

Listhaug, vil du sperre meg inne?

Av Sigrun Tømmerås, Oslo

Du sier i Dagsavisen at personer som kan være en fare for seg selv, ikke bør slippe ut igjen.

Mener du at alle vi som har vært så ulykkelige, ensomme, traumatiserte at vi har selvmordsforsøk bak oss, skal sperres inne for resten av livet? I så fall bare styrker dette min overbevisning om at man ikke bør kontakte psykiatrien om man er suicidal, noe jeg heller aldri har gjort. Jeg hadde mitt første selvmordsforsøk da jeg var ti år, Listhaug, fordi jeg ble ut satt for overgrep fra to nærstående personer gjennom hele barndommen.

Du er sikkert klar over at de som har vært utsatt for overgrep, har forhøyet selvmordsrisiko? Synes du jeg bør straffes for det, selv om jeg aldri er voldelig? Faktisk er det ikke kriminelt å forsøke å ta sitt eget liv, Listhaug. Selv prestene har forlengst sluttet å fordømme ulykkelige mennesker.

Hvordan tror du datteren min ville få det om mammaen hennes skulle sperres inne?

Synes du jeg fortjener å bli atskilt fra dem jeg er glad i, bare fordi jeg levde i et helvete da jeg var barn, og ingen brød seg?

Burde ikke heller Oslo kommune, hvor jeg bor, opprette traumehjelp til folk med min bakgrunn?

Det er det som er problemet, skjønner du, at jeg ikke får hjelp til å bearbeide 12-15 års overgrep som barn.

Jeg har gjort utallige forsøk for å få denne typen hjelp, men det var vært umulig.Jeg kjenner meg litt deprimert, jeg, av den forakten du legger for dagen for mennesker som opplever at livet deres er for smertefullt. 

 

Her er hele nyhetsartikkelen i Dagsavisen:

Sylvi Listhaug (Frp) mener at det må innføres en mye strengere utskrivningspraksis enn det man har i dag. Foto: Fredrik Bjerknes Oslobyråd Sylvi Listhaug (Frp) mener psykiatrien slipper de sykeste pasientene for lett ut av institusjon.

Nå setter helseministeren ned et utvalg for å finne ut hva som gjøres feil i psykiatrien.

Sylvi Listhaug, byråd for velferd- og sosiale tjenester i Oslo, mener hovedstaden har store utfordringer med personer som har psykiske lidelser, særlig når disse kombineres med rus.

Det er bare å ta seg en titt rundt. Fra tid til annen ser jeg personer som er psykisk ustabile Oslos gater. Personer som brøler rundt seg og snakker med seg selv.

Listhaug forteller at hun blir redd når hun møter personer hun opplever som ustabile på gata.

Jeg synes det er skremmende, for du vet aldri når det klikker for dem eller hvem som er i nærheten når det skjer, sier hun.

Hun viser til episoden i Brugata i Oslo i fjor da en psykiatrisk pasient gikk løs på fem personer med kniv. Et av ofrene ble knivstukket i halsen på et utested. Politiet mener det bare var flaks at ingen ble drept.

Psykiatrireformen er gått altfor langt ved at for mange slippes ut for tidlig. Institusjonstilbudet i dag dekker ikke behovet, sier Listhaug.

Tar ikke imot pasienter

Hun går til frontalangrep på helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), som sa til Dagsavisen i går at hovedutfordringen er å gi bedre oppfølging etter at pasienter utskrives av institusjon.

Det synes jeg er drøyt. Kommunen har ikke et apparat som kan hjelpe de sykeste godt nok. Det er staten og sykehusene som driver behandling. Noen er så syke at institusjon er det eneste som hjelper.

Listhaug er enig med rettspsykiater Randi Rosenqvist som sa til Dagsavisen i går at de sykeste har tapt på psykiatrireformen. Listhaug mener staten må ta et mye større ansvar for denne gruppen.

Kommunen må selvsagt også bli flinkere, men min oppfatning er at spesialisthelsetjenesten ikke vil ta imot personer som kommunens helsepersonell mener trenger behandling. Det får jeg flere tilbakemeldinger på fra bydelene, sier Listhaug.

Enten er de for slepphendte ellers er det økonomien som styrer, fortsetter hun.

Flere på livstid

Bjarne Håkon Hanssen opplyste i går at han nå setter ned et utvalg som skal gjennomgå de siste års drap begått av mennesker med psykiske lidelser.

Vi må spørre oss om vi har systemer og institusjoner som tar lærdom av tragedier som den i Tromsø, om vi lærer når slikt skjer. Derfor setter jeg ned dette utvalget, sier Hansen.

Utvalget skal ledes av Ann-Kristin Olsen, fylkesmann i Vest-Agder og tidligere politimester og Sysselmann på Svalbard. Hansen lover et bredt utvalg av personer fra helsevesen, politi, fengselsvesen og muligens NAV, og dessuten forsterket med fagpersoner fra andre nordiske land.

På Listhaugs påstand om at kommunene mangler apparat til å ta vare på de sykeste som skrives ut av spesialhelsetjenesten svarer Hansen at det kommunale tilbudet de siste ti årene har blitt trappet opp. Nå vil han bygge ytterlige ut, lover han.

Vi vil bygge et sterkere psykisk helsevern i kommunene. Det vil komme i den helsereformen jeg legger fram i løpet av våren. Om det er nok i de aller mest alvorlige tilfellene, er blant de ting utvalget jeg nå setter ned må se på, sier Hansen.

Mer tvang?

Sylvi Listhaug vil nå vurdere om det skal bli lettere å fatte tvangsvedtak, samtidig som det skal det bli vanskeligere å skrive seg ut frivillig. Det betyr også at flere kanskje bør bo på institusjon livet ut, forteller hun.

Personer som kan være en fare for seg selv og andre, bør ikke slippes ut igjen. Jeg mener at sikkerheten til folk flest må gå foran friheten til svært syke mennesker som utgjør en fare for seg selv og samfunnet. Det vil også være til det beste for den syke personen det gjelder, sier Listhaug.

Hansen er ikke uten videre enig.

Vi vet ikke hvor mye tvang vil hjelpe i forhold til de tragediene vi har sett der psykisk syke har vært involvert. Jeg vil ha fakta på bordet i de mest alvorlige sakene før vi kommer med eventuelle endringsvedtak her, sier ministeren.

Av Sturla Smári Hanssen, Tore Letvik, Jo Moen Bredeveien

24. mars 2009, 20:07