Psykisk helse

Politiet bruker store ressurser på psykisk syke

Politiet bruker store ressurser på psykisk syke- Hadde helsevesenet gjort jobben sin og fulgt opp de syke, kunne politiet spart store ressurser, sier politimester Truls Fyhn i Troms.

Politiet i Oslo må ofte rykke ut for å ta seg av utagerende personer, eller bistå helsevesenet ved transport til sykehus. I 2008 loggførte politidistriktet 2698 henvendelser i kategorien sykdom/psykiatri, noe som tilsvarer syv henvendelser daglig. – Psykiatri er ressurskrevende for politiet. Dette er ikke saker vi ordner på stedet, men krevende oppdrag, sier politiinspektør Johan Fredriksen ved fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt. Oslo-politiet brukte totalt 3200 timeverk til å ta seg av psykisk syke i 2008. I tillegg kommer timer til etterforskning og oppfølging av eventuelle lovbrudd.

Dette er et - av mange - eksempler på psykisk helsevern ikke er tilstrekkelig dimensjonert.

Les mer i Aftenposten