Psykisk helse

Færre sengeplasser i psykiatrien

Færre sengeplasser i psykiatrienFlere døgnplasser og polikliniske konsultasjoner var blant målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. I stedet for en økning i antall sengeplasser har det skjedd en betydelig reduksjon. En forskyvning i retning av mer poliklinisk behandling kan ha gått utover meget syke pasienter med behov for innleggelse, heter det bl.a. i en artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Opptrappingsplanen for psykisk helse – idealer og realiteter
Sikkerhetspsykiatrien trenger flere sengeplasser

You have no rights to post comments