Psykisk helse

Er du egentlig syk?

Stadig flere blir psykisk syke, og bevilgningene til psykiatrien øker. Kanskje man bør bruke mer ressurser på forebygging? skriver Kjell Gjerseth i en kronikk i Aftenposten.

Les mer