Psykisk helse

Psykiatrisk legevakt: Hjelpetrengende sendes på gata

Psykiatrisk legevakt: Hjelpetrengende sendes på gata"Tenk at den første natta vår datter prøvde å ta livet sitt, ble hun kjørt til Legevakta , uten mobil eller penger i farta, og de på Legevakta sender henne bare ut i Oslo-natta kl. 04, uten å ringe etter drosje eller til  familien. Hun er veldig beskjeden, så hun tuslet tilbake til xxx, halvt i svime, i blodig t-skjorte. Er det rart de mister troen på at det er noen som bryr seg? Men på tvang er hun.."

Det skriver en fortvilet mor til meg. Og det er verdt å lytte til hennes fortvilelse. "Så nå, etter nesten et år på lukket avdeling, sender de henne bare ut. Samtidig som alle hadde ferie , og uten noen særlig oppfølging i overgangen. Vi kunne egentlig garantert at det ville gå galt. Hvis de hadde jobbet mer med helhet og overganger - og spilt på lag med venner og familie, hadde menneskene og samfunnet vårt spart mange millioner - både kroner og tårer!"

Psykiatrien er i en ressurskrise, men den kan opplagt også jobbe bedre med oppfølging og samarbeidet med andre deler av hjelpeapparatet.


Morne skriver bl.a.:

"Vi har en datter som bor og studerer i Oslo. Hun har drevet med selvskading og vi har forstått at hun sliter, men ellers har vi ikke merket noe "unormalt". Hun har hatt ekstrajobb, holdt seg sjøl og hybelen i orden - men da vi fikk overtalt henne til å legge seg inn for selvskadingen, ble det tung medisinering fra første stund. Restriksjoner på alt fra mobilbruk, utgang og besøk.
Og idag har hukommelsen sviktet, hun har rykninger i kroppen og vi føler hun blir fratatt muligheten til å bruke egne krefter mot en tilfriskning.

Også fordi aktiviteter utenfor sykehuskorridorvandring ikke er vektlagt!
Så nå, etter nesten et år på lukket avdeling, sender de henne bare ut. Samtidig som alle hadde ferie , og uten noen særlig oppfølging i overgangen.

Vi kunne egentlig garantert at det ville gå galt.

De døgnbemannede ettervernshjemmene i Oslo har tre forbehold mot søkere:

• Ikke selvskadere
• Ikke ha rus-problematikk
• Ikke være utagerende

Med andre ord: De som virkelig trenger døgnbemannet sted å bo - får det ikke.
Vår datter fikk avslag, så da fikk hun leilighet hvor de ansatte jobber fram til kl. 22. I løpet av et par uker har det resultert i to turer til Legevakta med avkuttet pulsåre.

Hvis de hadde jobbet mer med helhet og overganger - og spilt på lag med venner og familie, hadde menneskene og samfunnet vårt spart mange millioner - både kroner og tårer!
Vi er kjempefrustrert og selvom psykiatrien har fått massiv kritikk, fortsetter de i samme spor.

Sitat fra en samtale med overlegen for noen uker siden:
Jeg: Jaja, vi eier vel ikke Sannheten, hverken du eller jeg, selv Psykiatrien har vel ikke alltid rett.
Overlegen: Nei, vi har bare 70...nei, 80-90% rett!

Det er tydeligvis langt fram, men jeg håper du kan se litt på psykiatri-oppbygginga og holdningene innenfor, det er skremmende!"