Psykisk helse

Helse eller marked?

Helse eller marked?Det er innen psykisk helsevern blitt viktigere å ha rask pasientgjennomstrømning enn å sikre god faglig oppfølging. Ukritisk overføring av bedriftsøkonomisk tankegang er i ferd med å forstyrre helsevesenets kjerneoppgave: Å yte god helsehjelp. Dette skriver Mehdi Farshbaf, Inge-Arne Teigset og Tage Wester - aktive innenfor psykisk helsevern - i en debattartikkel i Dagsavisen.

Les artikkelen

Kommentarer   

0 #1 MayBente Lie 22-09-2009 19:55
Det er viktig med ettervern og rehabilitering innen psykisk helse og derfor er det en god utvikling med distriktspsykia triske sentre (DPS) Her får man god oppfølging både av fast ansatte og fra et ambulant team som kan forhindre innleggelser i psykiatrisk institusjon

Legg til kommentar