Psykisk helse

Helse eller marked?

Helse eller marked?Det er innen psykisk helsevern blitt viktigere å ha rask pasientgjennomstrømning enn å sikre god faglig oppfølging. Ukritisk overføring av bedriftsøkonomisk tankegang er i ferd med å forstyrre helsevesenets kjerneoppgave: Å yte god helsehjelp. Dette skriver Mehdi Farshbaf, Inge-Arne Teigset og Tage Wester - aktive innenfor psykisk helsevern - i en debattartikkel i Dagsavisen.

Les artikkelen