Psykisk helse

Mental oppvåkning

Mye er bra i tilbudet til psykisk syke, men det satses for lite på forebyggelse. Både den enkelte pasient og samfunnet vil tjene på en ny kurs, skriver Anne Hafstad i Aftenposten.

Les mer
Les rapporten Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv (pdf)

Legg til kommentar