Psykisk helse

Personlig ombud til psykisk psyke?

Bistå brukeren. Mange alvorlig psykisk syke i Oslo lever et liv i kaos, forkommenhet og isolasjon. Ordningen fra Sverige med personlig ombud må nå på plass, skriver Inger Hagen, daglig leder PIO-senteret (Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse) i Aften.

Les artikkelen

Kommentarer   

0 #1 Sigrun T. 19-11-2009 01:54
Dette høres veldig bra ut! Maths Jesperson fra Riksförbundet för Social och Mental Hälsa har i flere år vært og holdt foredrag i Oslo under Amaliedagene om personlig ombud. Jeg håper politikere vil komme og høre på dersom han kommer også til neste år. Her er litt om ordningen: www.personligtombud.se/Om oss/mer om PO.pdf
0 #2 May Bente Lie 19-11-2009 12:06
Det hørtes positivt ut med et personlig ombud. Idag kan psykisk syke få oppfølging i hjemmet fra bydelen av psykisk helsepersonell. Hva er forskjellen på en psykiatrisk sykepleier og et et ombud? Hvilke type utdanning har de? Det er viktig å ha en slags støtte i hverdagen utenfor behandlers kontor slik at den syke gradvis integreres og får tilrettelagte aktiviteter som folk mestrer.Både psykisk syke og rusmisbrukere trenger et verdig liv og da er bolig viktig.
0 #3 Christne R. 19-11-2009 18:27
Alle forslag som kan bidra til å sette søkelys på brukeres levekår og forskjellige behov er bra. Jeg kjenner godt til PO-ordningen i Sverige. Den bemannes stort sett av hva som kunne tilsvare tverrfaglige psykiatriske helse- og sosialarbeidere på høyskolenivå, og noen med høyere utdanning (Jurister, psykiatre og psykologer). I Norge har vi blitt mer vant til likemannsarbeid og "bruker støtter bruker"-modelle n. Jeg er redd for at enda en ny ombudsfunksjon vil kunne skape mer avstand mellom bruker og hjelpeaparatet. Men ikke alle brukere og pårørende har samme behov. Kanskje vi denne formen for ombud være riktig for noen, men ikke til fortrengsel for den likemannstanken , og det helse og sosialombudet vi allerede har. Så jeg hilser denne ideen velkommen.

Legg til kommentar