Psykisk helse

A-hus: Brukerrådsrepresentant trekker seg

A-hus: Brukerrådsrepresentant trekker segEtter en grundig refleksjonsrunde har jeg kommet fram til at jeg ikke lenger kan forsvare å være brukerrepresentant for psykisk helse ved Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus. Som brukerrepresentant for psykisk helse i Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus deltar man i et «spill for galleriet», og er med på å legitimere en ordning som ikke fungerer. Dette kan jeg ikke være med på lenger, skriver Christine Rosenqvist i en henvendelse til brukerrådet og styret ved Akershus Universitetssykehus. Hvilke erfaringer har andre med brukerråd innen psykisk helsevern?

Til Brukerrådet Akershus Universitetssykehus og
Styret for Akershus Universitetssykehus

Etter snart ett år som brukkerrepresentant ved Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus har jeg sett at et felles brukerråd for somatikk og psykisk helse ikke fungerer. Jeg ser at psykisk helse blir usynliggjort og ikke får den plass dette fagområdet trenger. Som brukrerrepresentant får jeg ikke anledning til å stille spørsmål jeg mener er viktige, svarene (om jeg får dem) blir trenert i månedsvis, og jeg får ikke den informasjon jeg trenger for å i vareta mitt verv.

Etter en grundig refleksjonsrunde har jeg kommet fram til at jeg ikke lenger kan forsvare å være brukerrepresentant for psykisk helse ved Brukerrådet på Akerhus Universitetssykehus. Som brukerrepresentant for psykisk helse i Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus deltar man i et «spill for galleriet», og er med på å legitimere en ordning som ikke fungerer. Dette kan jeg ikke være med på lenger. Det som fikk dråpen til få begeret til å renne over var direktøren for psykisk helses  forslag til budsjett.

Jeg vil her forholde meg til den manglende behandling forslaget har fått internt. I henhold til retninglinjer brukerrådet får, skal brukerrepresentanter bidra i plan - og budsjettprosesser. Det har vi ikke hatt noen anledning til å gjøre. Vi har ikke fått tilstrekkelig informasjon til å forstå forslagets bakgrunn. Brukerrådet fikk en orientering om budsjettet ved siste brukerrådsmøte.  Vi fikk ingen muligheter til å komme med  bidrag eller delta i planlegging. Vi ble presentert et ferdig utarbeidet forslag. I styremøtet fantes det heller ingen slike muligheter. Saken var kommet for langt til det. 

Jeg kan ikke fortsette å være brukerepresentant for psykisk helse ved Akershus Universitetssykehus. Ordningen fungerer ikke etter de retningslinjer jeg ble forespeilet da jeg ble brukerrepresentant, og som man  forespeiler samfunnet. Å fortsette som brukerrepresentant for psykisk helse i Brukerrådet ved Akerhus Universitetssykehus vil bare bidra til å sementere et system som  undergraver vårt demokrati, fastlåser de maktbastioner som finnes og skaper nye. Jeg er lurt inn i et system jeg ikke vil være en del av. Det er et system brukere ikke er tjent med.  Dette har jeg ikke samvittighet til. 

Med hilsen

Christine Rosenqvist    
mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ellingsrudåsen 10. desember 2009

Kommentarer   

0 #11 Anne Beate Johnsen, MamaEarth Foundation 11-12-2009 16:33
Brukermedvirkni ng på hvem sine premisser?
Jeg har selv vært/og er brukerrepresent ant i NAV, HUSK og andre arenaer, og jeg har sett og hørt mye rart- også prosjekter som virker, der brukerrepresent anter får egne kontor og ordna lønnsforhold, i tett kollegiat med forskere. Eksempler å lære av.

Slike tilfeldigheter er ikke brukerne
tjent med, og det er VIKTIG at vi som representanter sier fra. Jeg kan godt forstå din frustrasjon og ditt valg om å si opp. Det er viktig at du også gjør det i offentlighet, slik at flere kan "vekkes".

Det kan se ut til at brukermedvirkni ng er en vanskelig kunst, som overlates i alt for stor grad til personlig egnethet og gehør blandt de ansatte som deltar.
Her gjennstår en del arbeide før vi kan se reell brukermedvirkni ng både på system og individ nivå. Individuell Plan er en lovfesta rett, som folk selv må kreve, og styre, men brukerrådene kan være pådrivere.
På systemnivå ser vi at kunnskapsøkning må til for å forbedre både brukerrepresent antenes stilling, og de ansattes ydmykhet overfor likeverdige partnere i Brukerrådene/ut valgene.

Krev kurs. Midlene er der.
Pynt på papiret er ingen tjent med!
Det er fortsatt praksisen som teller. Takk for ditt opprør!
0 #12 Sonja Mathsien, hjelpepleier Elvestad 12-12-2009 09:39
Fantastisk flott at noen er å tøff som deg og sier at nok er nok der ting ikke foregår sakelig for seg i styre og stell. Savner en kollektivt avgang fra samtlige medlemmer, hvem kan vel på ærlig vis ta avgjørelser når det mangler grunnlag og informasjon til ta store beslutninger?
En stor takk for at noen tørr og gå imot der det trengs!
Vi i Elvestad håper på en heldig utgang, og ser lyspunkter bl.a etter uttalelsen senest på Raumnes.no igår.
Under prosessen etter forslaget om nedleggelse har det imidlertid kommet frem at "spill for galleriet" er en gjenganger, noe du også understreker ved din avgjørelse på å trekke deg. Vi håper og tror at appellene våre gjennom media har gjort inntrykk og at rettferdigheten for psykisk syke vil seire! Helse lar seg ikke måles i kroner, men er dessverre nødvendig. Derfor må folk som ikke har peiling på økonomi ikke få tilgang slik at dette ikke rammer uskydlige.
Takk igjen for din avgjørelse.
Mvh Sonja M.

Legg til kommentar