Psykisk helse

Sosialt skeivt tilbod

Dess høgare utdanning du har, dess større er sjansen for at du får den beste og billegaste behandlinga for psykiske lidingar, ifølgje ein ny Sintef-rapport.

Les mer i Klassekampen