Psykisk helse

Empati under press

Empati under pressNew Public Management-reformer i psykisk helsevern gjør at helsepersonell kommer i skvis mellom krav om økt effektivitet og faglig og moralsk integritet, skriver professor i filosfi Arne Johan Vetlesen i en artikkel i tidsskriftet Sykepleien.

Les artikkelen her

Kommentarer   

0 #21 hjelpepleier 15-03-2010 12:11
hos oss har vi 4 stillinger ledig. alle på 14%. Det er for å dekke helgene sies det. vi har også bøtter og spann med 30-60% stillinger.

Men, det jeg egentlig ville si noe om er følelsen av å ikke få brukt fagkunnskapen man sitter med. Det er utrolig frustrerende å ikke ha tid.

Terje sier at vi som jobber i helse &omsorgsyrker bruker tiden vår på å sitte på vaktrommet å dokumentere. Vel, min opplevelse av arbeidshverdage n er at vi aldri er nok folk, vi har alt for mange pasienter som skal ha masse hjelp innen for en kort tidsperiode og man "går på veggen" allerede etter et par timer på jobb. Man har brukt opp all energi og det er kjærkomment å få en pust i bakken når pasientene klarer seg selv. (men ikke får tilstrekkelig omsorg alikevel) Dette er riktignok litt på siden fra psykiatrien men det er helsevesenet. Det er satt mål og krav på omsorg. i psykiatrien har de produksjonskrav som sier hvor mange pasienter som må behandles hver dag/uke/år. Det sier ikke noe om kvaliteten.

Til sist. Når jeg løper så fort, så lenge som jeg gjør blir jeg syk. Heldigvis har jeg klart å beholde helsa så langt, i motsetning til over 10% av kollegaene mine.

Legg til kommentar