Psykisk helse

Uredd og engasjert for psykisk helsevern

Uredd og engasjert for paykiak helsevernGunn Pound er leder for Mental Helse Stovner. Hun jobber for å gjøre hverdagen lysere for dem som sliter med psykiske lidelser. Hun ble selv syk, og falt ut av arbeidslivet for to år siden. Fram til da hadde hun jobbet som arkivar i Oslo kommune.

– Jeg ble slått i bakken av depresjon, og datt ut på grunn av mangelfull tilrettelegging på arbeidsplassen min, forteller Stovner-kvinnen.

Hun valgte likevel å vende det negative om til det positive i den vanskelige situasjonen hun hadde havnet i. Etter at hun ble syk, tok hun opp tråden igjen for fullt, og nå jobber 58-åringen for Mental Helse Stovner «på heltid».

Les mer her