Psykisk helse

Vilje viser vei

"Vilje viser veiGjennom NAVs Vilje Viser Vei-tiltakene så fikk jeg 9 fine måneder på Teknisk avdeling på Aker Sykehus og der fikk jeg utfolde meg som elektriker igjen etter mange år som uføretrygdet," skriver min Facebook-venn Bjørn Ingar Pedersen. Det skjer mye bra i NAV.

til NAV

Kommentarer   

0 #1 Siri Eriksen Sveen 08-07-2010 09:25
aja men jeg vet om noen som sliter i systemet Nav men det er selvfølgelig solskinnshistor ier også..:D))
0 #2 BENTE SKREFSRUD 02-08-2010 04:07
jeg vet nå ikke jeg, vilje viser vei...
At det nå skjer ting i Nav er vel på tide???
Jeg har på frivillig basis og med egne midler(aap) nå fulgt opp flere rusavhengige som ikke hverken blir sett eller hørt her i kongsvinger.
Jeg er selv tidligere rusavhengig, selvmedisinert på amfetamin i altfor mange år.
Da jeg fikk adhd-diagnosen i forfjor sommer trodde jeg at Nå, NÅ blir det ei ordning.
Men nei, først i fjor sommer etter jeg fikk kranglet meg til et 10 dagers opphold på Sanderud, kom medisinene i gang.
Fått et helt nytt liv etter det, ja ja men....
Med utilstrekkelig opptrapping av Ritalin, ingen psyk. oppfølging, ingen lever og blodprøver, ingen ruskonsulent, ingen økonomisk hjelp, ingen psyk.sykepleier , ingen veiledning og stort sett bare feilopplysninge r, og manglende aktiviteter.
Dvs. jeg har gjennom Mental Helse tatt et par kurs i vinter.
Prosessledelse i verktøykassa for brukermedvirkni ng, og brukermedvirkning.
Samt kurs i brukerforum/sjø lstyrkningsgrup per.
Jeg er aktiv og sitter i Aktiv Bruker-prosjekt gruppen, jeg leder styringsgruppa for verdensdagen for psykisk helse 2010, jeg har fått gjennomslag hos rådmannen og kommunestyret om å starte et lavterskeltilbu d til rusavhengige her i byen, og videre aktiviteter, arbeidstrening m.m i den forbindelse. Jeg ble invitert av rådmannen til å være med i styringsgruppa for ruspolitisk handlingsplan.
Jeg er motivator, aktivitør og arbeidsleder hos LMS Glåmdal, dette er frivillig, da de ikke godkjenner dette som aktivitet på tross av lovverk rundt det.
Jeg er veileder og representant for andre brukere i deres møter med Nav, jeg er dyktig på rettigheter og lovverk innen det offentlige som følge av 30 år egenerfaring med disse.
Jeg har tilsyn fra fylkesmann/lege i sosialsakene mine, og pålegg gitt av fylkesmann/lege blir ikke fulgt, jeg opplever at det ikke er vilje eller evne til å hjelpe de som vil!
For jeg tror jeg har bevist at jeg vil!
Men ingen ser meg.
Ingen skal måtte klage og purre slik jeg har gjort i de siste 20 årene, jeg har anket et avslag på uførestønad for andre gang, til Trygderetten, dette pga misvisende og uriktige, krenkende uttalelser fra Navs overlege.
Jeg har en erstatningssak gående mot helse sør-øst gjennom NPE, men opplever pr i dag at jeg ikke har bolig etter den 10.8-10, ingen reisegodtgjørel se slik at jeg får fulgt opp arbeidsledersti llingen hos LMS, ingen avtaler om råd og veiledning videre, avslag på startlån til bolig, og altså inngår det ikke i NAVs planer å aktivisere meg, eller behandle resten av diagnosene jeg har.
Jeg tvinges derimot til å ta buss, noe som resulterer i panikkanfall og angstanfall.
Det siste slå beina under meg og jeg har ikke vært ute av huset siden det skjedde på bussen hjem.
De nekter å ta hensyn til angstlidelser, posttraumatisk stresssyndrom, border-lint-typ e, agorafobi , depresjoner og adferdsforstyrr elser og tilpasningsvansker.
At jeg har et utagerende sinne og ikke får mestringstilbud gjør ikke stresset mindre når ingen hverken ser eller hører mine forsøk på å få lov til å delta i samfunnet.

Kongsvinger bryter lovverkene mange ganger om dagen, og folk dør i påvente av rett behandling og oppfølging i rehabiliteringe n sin.
Skam på Norge, dette er IKKE et rikt og godt land å leve i. Ikke for oss som sliter.
Og jeg får ingen hjelp i det hele tatt.
Jeg er en av altfor mange!
Jeg har imidlertid ikke fått noen av disse kursene eller aktivitetene godkjent av Nav.
Det er for tiden uaktuelt med aktiviteter står det i Navs papirer.
+1 #3 Hans lennart gunhilla 27-11-2012 01:33
Det jeg vill si er at alle her til lans,skal jo ikke sulte eller å ikke ha et hjem alle som bor her til lands har rett på midler fra staten fordi staten har jo hele ansvaret,for vort fedreland.du kan søke igjennom tinge .ser ikke slik ut at de har sä veldi mye å gjøre om dagen-)

Legg til kommentar