Psykisk helse

Vilje viser vei

"Vilje viser veiGjennom NAVs Vilje Viser Vei-tiltakene så fikk jeg 9 fine måneder på Teknisk avdeling på Aker Sykehus og der fikk jeg utfolde meg som elektriker igjen etter mange år som uføretrygdet," skriver min Facebook-venn Bjørn Ingar Pedersen. Det skjer mye bra i NAV.

til NAV