'> '>

Psykisk helse

Gla'melding: Første personlige ombud for psykisk lidende i Norge i Sagene bydel

Gla'melding: Første personlige ombud for psykisk lidende i Norge i Sagene bydelBydel Sagene i Oslo får landets første personlige ombud for personer med psykiske lidelser. To personlige ombud skal bistå personer som ikke vil ha hjelp av helsevesenet, eller som helsevesenet ikke klarer å bistå. Noen er gjengangere i hjelpeapparatet, men andre lever i skjul.

Tilbudet finansieres med støtte av Oslo kommune og bydel Sagene. Det skal administreres av Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse (PIO). Ordningen skal prøves ut i Sagene bydel i syv måneder fra 01. august 2010.

Et positivt initiativ overfor en særs sårbar gruppe. Skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Les mer her