Psykisk helse

Malmøgaten Aktivitetssenter i økonomiske problemer

Malmøgaten Aktivitetssenter er en stiftelse som gir opplæringstilbud til voksne i alderen 18-65 år. Kursene er et tilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring,  styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen.

Nå er driften av senteret truet, og jeg tar opp med Byrådet hvordan en kan sikre at MAS sitt viktige aktiviteter kan trygges.


Byrådet  
her  

Oslo, 9. september 2010  

Ang. Malmøgaten Aktivitetssenter 
  

Jeg har fått en henvendelse fra Malmøgaten Aktivitetssenter (MAS) som er bekymret for sin økonomiske situasjon. Aktivitetssenteret mottar ca 2 millioner fra Oslo kommune, herunder 1,5 mill fra Helse- og velferdsetaten, og resten i såkalte psykiatrimidler. Resten av driften, dvs ca 1/3 av totalt driftsbudsjett, har vært sikret ved privat midler.  

De private midlene har nå uteblitt, og senteret ligger an til å få et underskudd i størrelse 700 000 til 750 000 inneværende år. Grunnet sin økonomiske situasjon er senteret nå svært bekymret for sin framtidige drift. 

MAS er en stiftelse som gir opplæringstilbud til voksne i alderen 18-65 år. Kursene er et tilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring,  styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen. 

På hvilken måte vil byrådet bidra til å sikre at Malmøgaten Aktivitetssenter kan opprettholde driften?   

Med hilsen   

Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen

Kommentarer   

0 #1 Haakon 09-09-2010 13:21
På hvilken måte ville du gjort det, Ivar ?
Gitt dem pengene ?
På hvilken bekostning ?
0 #2 Ivar J 09-09-2010 13:27
Haakon: Hvis jeg hadde hatt et konkret forslag ville jeg fremmet det direkte i bystyret/finans komiteen. Når jeg sender fram et spm til Byrådet så er det med bakgrunn i å få Byrådets vurdering av situasjonen, for selv å danne meg et bilde av hva som bør gjøres.

Legg til kommentar