Psykisk helse

Byrådet: Malmøgata Aktivitetssenter bør redusere aktiviteten

Malmøgata Aktivitetssenter gir opplæringstilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring, styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen.

Aktivitetssenteret er i økonomisk krise og jeg har utfordret Byrådet: "På hvilken måte vil byrådet bidra til å sikre at Malmøgaten Aktivitetssenter kan opprettholde driften?".

Byrådets svar er entydig: reduser aktiviteten.

Mitt råd til Malmøgata Aktivitetssenter er: driv lobbyvirksomhet overfor de folkevalgte.


Til: Finanskomiteen
Fra: Byråden for helse og eldreomsorg

Dato: 23.09.2010

VEDRØRENDE MALMØGATEN AKTIVITETSSENTER

Jeg viser til brev fra Ivar Johansen (SV) datert 9. september 2010 med følgende innhold:

”Jeg har fått en henvendelse fra Malmøgaten Aktivitetssenter (MAS) som er bekymret for sin økonomiske situasjon. Aktivitetssenteret mottar ca 2 millioner fra Oslo kommune, herunder 1,5 mill fra Helse- og velferdsetaten, og resten i såkalte psykiatrimidler. Resten av driften, dvs ca 1/3 av totalt driftsbudsjett, har vært sikret ved private midler. De private midlene har nå uteblitt, og senteret ligger an til å få et underskudd i størrelse 700 000 til 750 000 inneværende år. Grunnet sin økonomiske situasjon er senteret nå svært bekymret for sin framtidige drift.

MAS er en stiftelse som gir opplæringstilbud til voksne i alderen 18-65 år. Kursene er et tilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykiatrisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene
suksesserfaring, styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen. På hvilken måte vil byrådet bidra til å sikre at Malmøgaten Aktivitetssenter kan opprettholde driften?”

Svar:

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner tildelt gjennom budsjettvedtaket for 2010 er samlet 104 034 mill. kroner for ESTs sektor. Av dette ble 59,47 mill. kroner tildelt over HEVs budsjettkapittel. Av dette mottar MAS 2,2 mill. kroner. Det er ikke avsatt budsjettmidler i 2010 til ytterlige støtte til frivillige organisasjoner og ideelle organisasjoner.

Helse- og velferdsetaten følger opp de organisasjoner som tildeles tilskudd. Jeg forutsetter at etaten samarbeider med MAS for å vurdere budsjettsituasjonen, og bistå med å tilpasse driften til budsjettrammene.

Med vennlig hilsen

Sylvi Listhaug

byråd

Kommentarer   

#1 Camilla Hartmark Aas 25-09-2010 23:58
Trist....blir vi fortsatt kallt et "Velferdsland"?
#2 Unni Nyheim Kristoffersen 26-09-2010 00:07
Ja dette føyer seg bare inn i all annen dårlig prioritering av gode tilbud til de som virkelig tenger det
#3 Camilla Hartmark Aas 26-09-2010 00:07
Ja og som sikring av Fattighusets lokaler, som er fullt drevet av frivillige midler.

You have no rights to post comments