Psykisk helse

Videre sykehusdrift ved Oslo Hospital er sikret

Det blir fortsatt sykehusdrift ved Oslo Hospital. Det skjer gjennom en avtale som er inngått mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Hospitals Stiftelse med støtte fra Helse Sør-Øst RHFI går kom den offisielle gladmeldingen:

Det blir fortsatt sykehusdrift ved Oslo Hospital. Det skjer gjennom en avtale som er inngått mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Hospitals Stiftelse med støtte fra Helse Sør-Øst RHF.

Her har mange gjort en viktig jobb; politikere, fagfolk, brukere. 
Bred moblisering førte fram til et godt resultat, og det viser nok en gang at resultater oppnås når man klarer å skape brede allianser.
Godt jobbet!

Les mer her