Psykisk helse

Oslo Hospital: Hva skjer med de 17 plassene på åpen seksjon?

Overlege Oslo Hospital: Hva skjer med de 17 plassene på åpen seksjon?Iver H. Høy ved Oslo Hospital viser til at selv om sykehusseksjonen ved sykehuset er sikret videre driftet er det fortsatt uklartt hva som skal skje med de eksisterende 17 plassene på den åpne seksjonen hvor også mennesker med store vansker med å mestre hverdagen har kunnet få hjelp.

Og som han skriver: "Det er imidlertid viktig ikke å miste av syne at dette også har vært en sak som dreide seg om å bevare behandlingstilbud for en del av befolkningen som i perioder er i begrenset grad istand til å hevde sine interesser. Redningen av Oslo Hospital er ikke ensbetydende med at døgnbehandlingstilbudet i Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehussektor opprettholdes.  Det kan se ut som at et eller flere titalls døgnplasser stillferdig bli borte."

Her er det derfor viktig fortsatt å være årvåkne.

Se gjerne i fra til medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener om utviklingen i det psykiske helsevern.


Her henvendelsen jeg har fått fra Iver H. Høy ved Oslo Hospital:      

Hei,

Og takk for støtte og engasjement for å sikre fortsatt sykehusdrift ved Oslo Hospital.

Sykehusseksjonen med 14 plasser for de pasientene som har størst vansker med å fungere i hverdagen er sikret ved at HSØ har forpliktet seg i denne omgangen.

Imidlertid er det uklart hva som skjer med de eksisterende 17 plassene på den åpne seksjonen hvor også mennesker med store vansker med å mestre hverdagen har kunnet få hjelp.

Lovisenberg Diakonale sykehus er interessert i å overta sykehusdriften. Samtidig hører vi snakk om at Lovisenberg ønsker å flytte døgnplasser under Distriktspsykiatrisk Senter Tøyen inn i Oslo Hospital der seksjonen med de 17 plassene har vært drevet. Det blir da vanskelig å opprettholde oversikt over konsekvensene for mennesker med alvorlig psykisk fortyrrelse og store vansker med å mestre hverdagen som til nå har hatt tilgang på døgnplasser ved Oslo Hospital åpen seksjon.
      
At det fortsatt blir sykehusvirksomhet ved Oslo Hospital kan jo glede mange, forståelig nok.
      
Det er imidlertid viktig ikke å miste av syne at dette også har vært en sak som dreide seg om å bevare behandlingstilbud for en del av befolkningen som i perioder er i begrenset grad istand til å hevde sine interesser. Redningen av Oslo Hospital er ikke ensbetydende med at døgnbehandlingstilbudet i Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehussektor opprettholdes.  Det kan se ut som at et eller flere titalls døgnplasser stillferdig bli borte.
      
Det kan også se ut som trusselen mot videre drift ved Oslo Hospital har vært ledd i en styrt omlegging og nedbygging av det psykiatriske behandlingstilbudet generelt. Nærmest naturlovmessig er det da økonomiske føringer som legger presmissene. I så fall kan det se ut som det skjer uten at det vekker den oppmerksomheten i det offentlige rom som det kanskje burde.
      
Vær stadig på vakt!

Med hilsen

Iver H. Høy

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook.

Legg til kommentar