Psykisk helse

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?Kommunepsykolog Birgit Valla i Stange kommune har noen spennende tanker om hvordan man kan gi den hjelpetrengende større makt og innflytelse på behandlingen, eksemplifisert med psykisk helsevern:

"Mange er opptatt av kvalitetssikring, men det blir ofte uklart hva dette innebærer, og jakten på gode kvalitetsindikatorer er en utfordring. Fra et brukerperspektiv vil det å motta den hjelp og støtte man har behov for være en viktig kvalitetsindikator.Behandling som hjelper mennesker til et bedre liv med seg selv og andre, slik brukerne selv opplever det. Men kvalitetsindikatorer som viser behandlingsresultat er foreløpig mangelvare innen psykiske helsefeltet. Jeg tror det er på tide at vi får nasjonale kvalitetsindikatorer som gir brukerne anledning til å være med på å evaluere kvaliteten på den tjenesten de mottar, og som gir dem makt til å evaluere hva som er god kvalitet når det gjelder sin egen behandling", skriver hun blant annet.

Les mer her