Psykisk helse

Oslo Hospital-kutt: De ansatte bekymret

Oslo Hospital-kutt: De ansatte bekymretDe ansatte ved Oslo Hospital melder betydelig bekymring som følge av prosessene rundt Oslo Hospital.

Som de skriver: "Helse Sør Øst garanterer midler for driften av 14 plasser på lukket avdeling Halvard ved OH. Men de ville ikke gi midler til de resterende 17(22) plassene på åpen avdeling Fransiskus. Disse er lagt ned og alle de ansatte har mistet arbeidet sitt, avvikling innen 1.mai. Lovisenberg ønsker deretter å kutte antall sengeplasser ved Tøyen DPS-seksjon døgn og flytte denne inn i Fransiskus sine lokaler. Dette innebærer altså store kutt i døgnplasser for 6 av bydelene i Oslo."

Det er to ting de særlig er bekymret for:

1) Reelle kutt av mange sengeplasser innen psykisk helsevern i Oslo som ikke er helsefaglig begrunnet og som ikke erstattes.
2) Et svært godt etablert fagmiljø ved avd Fransiskus, unikt på landsbasis, som får gode tilbakemeldinger fra pasienter, samarbeidspartnere og pårørende, ble ødelagt uten at noen av disse partene fikk være med i prosessen.

Les mer under. Har du synspunkter på dette?


Hei!

Da er det etter mye tåkelegging klart hva som egentlig skjedde ved Oslo Hospital (OH). Og du må gjerne oppdatere nettsiden din med informasjon herfra. Det er tydelig at setninger som "OH er reddet" og "oppsigelser er trukket tilbake" og "muligheter for økt kapasitet innefor rammene gitt", er direkte feil.

Det er signert en avtale mellom OH og Lovisenberg sykehus om at Lovisenberg kjøper alle aksjer i OH AS  av stiftelsen OH. Helse Sør Øst garanterer midler for driften av 14 plasser på lukket avdeling Halvard ved OH. Men de ville ikke gi midler til de resterende 17(22) plassene på åpen avdeling Fransiskus. Disse er lagt ned og alle de ansatte har mistet arbeidet sitt, avvikling innen 1.mai. Lovisenberg ønsker deretter å kutte antall sengeplasser ved Tøyen DPS-seksjon døgn og flytte denne inn i Fransiskus sine lokaler. Dette innebærer altså store kutt i døgnplasser for 6 av bydelene i Oslo.Direktøren ved Lovisenberg sykehus, Flatø, har kalt resultatet av anbudsprosessen der OH mistet avtalen med HSØ for en "arbeidsulykke" og sier han kan siteres på det i det offentlige rom. Han sier også at det økonomiske kuttet dette innebærer ikke er faglig begrunnet. Han bekrefter også at fagkompetanse ved Fransiksus var høy, men at den ikke vil bevares.

Det er to ting vi er veldig bekymret for:

1) Reelle kutt av mange sengeplasser innen psykisk helsevern i Oslo som ikke er helsefaglig begrunnet og som ikke erstattes. Foreløpige tall tyder på: 17 plasser finansiert av HSØ ved OH. 5 plasser finansiert av andre helseforetak som "fritt sykehusvalg" ved OH, 6 plasser ved Furukollen, Seksjon døgn Tøyen DPS går ned fra 36 til 26 til snarlig 22 plasser, psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg kutter 2 plasser, Manifest senteret fikk kuttet 14 plasser (forhandler må kommunalt om å få midler til å drifte noen av de videre). Vi har også inside info om at alle døgnavdelinger innen Ullevål sektor skjelver. Og der noen kun har garantert drift ut året. Ullevål får 30%mindre opptaksområdet, men kutter 50%i drift og sengeplasser ved flere døgnavdelinger som del i omorganiseringen.
Opptrappingsplanen ble avsluttet i 2008, nå ser det ut til at de har startet nedtrappingsplanen.

2) Et svært godt etablert fagmiljø ved avd Fransiskus, unikt på landsbasis, som får gode tilbakemeldinger fra pasienter, samarbeidspartnere og pårørende, ble ødelagt uten at noen av disse partene fikk være med i prosessen. Vi tenker da særlig på brukerorganisasjonene.
Både LPP, Mental helse, lege foreningen, psykologforeningen, norsk psykiatriforening, sykepleieforbundet sendt brev til HSØ om bekymring knyttet til om disse plassene bortfaller.

Vårt inntrykk er at dette er planlagt og villet politikk fra lang tid tilbake. Og at anbudsprosessene brukes til å kutte utgifter, mens man ønsker å fremstille det som de sikrer best mulig kvalitet.

Det som politisk er på trappene er "Samhandlingsreformen". Denne skal iverksettes 1.jan 2012. Dette er opptrappingen til denne. Den har som formål å kutte i helseutgifter for befolkningen. Det skjules bak fine ord om bedre samhandling mellom 1. og 2.linjetjensten. Der en snakker om at "sykehuset skal komme hjem til deg", "Folk skal behandles der de bor", og der døgninstitusjoner defineres som gammeldags. Nå ser det i hvert fall ut som de bygger ned 2.linje tjeneste, og vi vet at de ikke oppjusterer 1.linje, men derimot kutter der også. Som du vet er vi ikke imot en styrket 1.linje, men det vil alltid være behov for et visst antall døgnplasser. Konsekvensen vil være en brutalisering av psykiatrien.

Vennlig hilsen
Janne Horgen Friberg

Psykolog og del av aksjonsgruppen ved Oslo Hospital.

Kommentarer   

+1 #1 kjersti sunniva bjøntegård 25-04-2011 18:27
Det er veldig leit at Franciscus ved OH legges ned. Det er en unik behandlingsplas s hvor mange komponenter spiller inn . Høy fagkompetanse, fantastiske lokaliteter og meget høy trivsel hos brukerne.
Det er uforståelig. Det er ikke automatisk slik at eksisterende spisskompetanse bare kan spres for alle vinder og forvente at den skal gjøre like god nytte der den kommer. Man fungerer tverrfaglig i en gruppe i en setting som er etablert over tid. Dette fungerer ypperlig på Franciscus.
Pasientene nyter godt av et tilbud som Oslo virkelig bør slå seg for brystet med. Være stolt over.
Heve høyt og bevare.
Jeg blir skikkelig lei meg med tanke på hva som skjer.
Men hvem hører på en bruker??
0 #2 Tom Væstlunden 18-06-2016 22:08
Men det er vel ikke opp til Lovisenberg å bestemme, eller er det sån nå at Lovisenberg regjerer over Oslo Hospital også?
Jeg har også arbeidet på OH selv om det er mange år siden nå, men du verden for en trivelig arbeidsplass, trivelige koleger og en fin avdeling å arbeide på. Tror det var D1 eller D2 om jag ikke husker feil.

Legg til kommentar