Psykisk helse

Psykisk syke på anbud

Psykisk syke på anbudNesten fem ganger så mange psykisk syke ble satt ut på anbud i Oslo i fjor som for to år siden.

Byråden innrømmer at det kan være uheldig dersom psykisk syke må flytte fordi de konkurranseutsettes. Hun mener problemet vil være løst dersom anbudene lages slik at syke mennesker slipper å flytte når de bytter omsorgsfirma. Men Brein sier byrådet ikke kan pålegge bydelene å følge en slik løsning, skriver NRK Østlandssendingen.

Joda, om Byrådet vil, så er det fullt mulig på å få til et slikt pålegg til bydelene. Byrådet kan når som helst fremme sak til bystyret som fastslår et hovedprinsipp om at enkeltpersoners bo- og omsorgstilbud ikke skal settes ut på anbud. Og det vil få SVs støtte. Politisk må Byrådet gjerne ha klokketro på at marked, anbud og konkurranse løser det meste. Men på områder hvor det ikke er tilfredsstillende marked, eller dette opplagt gir svært dårligere livskvalitet for den enkelte, tar man konsekvensen av dette, og drifter dette i egen regi.

Les mer hos NRK

Kommentarer   

0 #11 Ivar J 19-05-2011 22:19
Unni: formelt sett har du selvsagt rett. men jeg tenker vel likevel at "menneskene" er mer enn selve den fysiske menneskekroppen , men også muligheten denne "kroppen" har til å leve et anstendig og verdig liv.
0 #12 Marianne Borgen 19-05-2011 23:06
vil du stoppe dette må du stemme rød Grønt ved valget, dette skal vi stoppe.
0 #13 Alf Kr. Jakobsen 19-05-2011 23:56
Jeg har reagert sterkt på anbudsordningen ,helt siden den ble lansert. Min oppfatning er at det er ganske så uetisk å legge ut syke mennesker på anbud. Hvem av oss ville syns at det var greit. Og videre, disse som legges ut på anbud er uten stemme, de har ingenting de skulle ha sagt. Jeg vet ikke hvor organisasjonen "Psykisk helse" er i denne saken. Det tar videre svært lang tid før det fattes en endelig beslutning, og personene lever i et vakum.
De blir så sendt til ett eller annet sted uten at de selv får ha en mening om dette, eller vært på besøk på stedet som de skal bo, etter anbudsordningen i hverfall i 4 år.
Dette strider mot både pasientrettighe tene/medbestemm else og retten til et verdig liv på tross av de begrensninger som sykdom gir.
Noen må få byråkratene til å forstå at "LEVELIG LIV" ikke bare kan måles i kroner og ører. De burde møtt virkeligheten i møte med den psykisk syke og deres event. familier. Kanskje også det var lurt å lytte til de som har med disse menneskene å gjøre til daglig. La oss være med å kjempe for de "anbudsutlagte" `s rett til å bli møtt som det autonome menneske med sin iboende verdighet, og ikke være med å krenke dem.
0 #14 Haakon 20-05-2011 13:05
Ivar : Min venninne har ikke noe anstendig liv med det offentlige som ansvarshavende. Hun har ikke råd til middag hver dag, hun har ikke klær, hun blir aldri frisk og det eneste det offentlige kan tilby er firkantede regler og ikke noen menneskelig løsning.
F.eks. Nav kan aldri gi henne det hun trenger. De kan gi det reglene sier at de kan gi.

Når du svarer Unni at vi må ha fokus på ansvtendighet så begynner jeg å lure på om du har noen opplevelser fra dette statlige, UMENNESKELIGE, systemet.
0 #15 Mental Helse 23-05-2011 17:50
Det har i flere år foregått en prekvalifiserin g av private omsorgstilbud som er leverandører av tjenester til Oslo kommune.I hvertfall siden 2007. Dette har spesielt rammet de pasientene som er "vanskelig plasserbare". Herunder rus, demete, psykatri.
0 #16 Begrepsendring 16-06-2011 11:29
Jeg foreslår at man skifter ut begrepet "psykisk psyke" med "mennesker med psykisk helseproblemati kk".

Legg til kommentar