Psykisk helse

Anbudstorget: 120 personer med psykiske lidelser og rusproblemer

De 5 indre-by-bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo la tirsdag ut tidenes anbud, med samlet verdi på opp mot nesten 1 milliard kroner (975 millioner): "rammeavtale med leverandører for kjøp av enkeltstående heldøgns bo- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og eventuelle rusproblemer." De regner med at dette dreier seg om totalt sett rundt 120 plasser.

Her skal enkeltmennesker i hopetall etterhvert settes ut på anbudstorget, slik det politiske flertall i bystyret ønsker. Men en ros skal disse bydelene ha: mens de tidligere har lagt enkeltmennesker sykehistorie ut på det åpne anbudstorget, til alminnelig skue for alle og enhver, legger de nå opp til et en rammeavtale. Den enkelte person skjermes noe, ved at det enkelte anbud senere vil skje internt blant anbudsvinnerne som får rammeavtale.

Men bydelene kunne sagt; dette løser kommunen selv. Anbudstorget er ikke et egnet sted for å bygge opp stabile og trygge bo- og omsorgstilbud til mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Les anbudsdokumentet (pdf)

Kommentarer   

0 #1 Jørund Hassel 03-06-2011 08:43
Tenk at man i et såkalt "moderne" samfunn i det hele tatt er i stand til å sette mennesker ut på anbud! Og hvor den som betaler minst får anbudet!
Hva slags menneskesyn, og hva slags etikk og moral bor det i markedsliberali ster/ nyliberalister?
Det er så man virkelig får frysninger nedover ryggen - menneskeverdet står ikke høyt i vårt "moderne" samfunn. Det minner meg mer om 1800-tallets tankegang!
0 #2 Mette Kalve 03-06-2011 10:19
Takk for at du fortsetter å sette fokus på denne uverdige måten å behandle våre medmennesker på. Vi må ikke finne oss i at de som allerede ligger nede kan tråkkes på uten at vi reagerer.
0 #3 Liv Stieng 03-06-2011 10:44
Stå på videre med det du gjør. Vi trenger deg!
0 #4 Sigrid Marie Refsum 03-06-2011 16:29
Bra du sprer dette. Dessverre ser ikke anbudene ut til å prioritere kontinuitet og kvalitet. Kontinuitet og kvalitet må ha førsteprioritet , så får krav om økonomisk drift komme i neste rekke.
0 #5 Paul Magnus Gamlemshaug 03-06-2011 16:32
Denne omsorgen skal kommunar sjøl organisere, og ikkje sette menneskeskjebne r ut til lavaste anbudspris!
0 #6 Dag Ljosland 04-06-2011 00:06
Ivar: Jeg kan dessverre ikke se noen lyspunkter i dette, slik du gjør. Det hjelper lite at det har gått et lys opp for Oslo kommune, slik at enkeltpersonene s anonymitet i denne omgang blir sikret. “Omsorgsnivå 1, 2 og 3”?? Konkurransegrun nlaget du har vedlagt er i så måte både fullstendig ugjennomførbart , og dessverre også preget av en dessverre ikke tilbakelagt fascistisk ideologi som var kjennetegnet av at den ikke skilte mål og middel. I utgangspunktet er jeg ikke motstander av konkurranseutse ttting, ei heller av helsetjenester, så lenge det utføres på en forsvarlig måte. Jeg har imidlertid fulgt Oslo kommunes anbudsprosesser på nært hold som pårørende, og har sett hvilken lemfeldig og amatørmessig saksbehandling som kan prege disse prosessene. Et av problemene er at forhåndsføringe ne for anbudsutsetting en på langt nær er redegjort på forsvarlig vis. Dette er dessverre igjen et eksempel på eventyrinspirer t Donald Duck-politikk overlatt til mennesker med et minimum av kompetanse og tilknyttet fagekspertise. Ettertiden vil sannsynligvis riste oppgitt på hodet over disse amatørmessige feilskjærene, på samme måte som ettertiden har innsett andre fatale feilgrep historien kan fortelle om. Vi har selv valgt våre politikere, og har dermed et felles ansvar for å rettlede når skuta er helt ute av kurs.
0 #7 SueAnne 04-06-2011 04:01
De som ble lagt ut på anbud var de eldre! Diagnosene var med å justere markedsprisen.

Legg til kommentar