Psykisk helse

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevern

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevernFontenehuset Oslo Øst er et meningsfylt sted å være for dem som har eller har hatt psykiske helseproblemer. Det drives som en klubb av medlemmer og ansatte sammen. Målet er at medlemmene skal kunne vende tilbake til et sosialt og aktivt liv. Enten gjennom frivillig arbeid på huset, støtte til utdanning eller lønnet arbeid på en ordinær arbeidsplass.

Og Aftenpostens hovedoppslag lørdag var nettopp om Fontenehuset: Får hjelp til å komme tilbake til jobb.

Fontehuset gjør et flott arbeid, men ikke alle vet å verdsette det arbeidet som gjøres: Oslo-budsjettforslag for 2012 som Høyre og Fremskrittspartiet forhandlet fram, og som Høyre-byrådet har lagt fram, foreslår en dramatisk reduksjon i aktiviteten. Oslo kommunes tilskudd foreslås redusert med 2,5 million kroner.

"Byen som stiller opp", heter det i Byrådets budsjettforslag. Og at Oslo "skal bli en varmere og mer inkluderende by" og man skal "øke arbeidsdeltakelsen og dermed redusere fattigdom og sosial eksklusjon".

Gjennom f.eks. å

- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo Øst med 2,5 million
- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo med 0,5 million
- kutte bevilgningen til Pårørende i Oslo ressurssenter for psykisk helse med 0,7 million

Kommentarer   

#1 Liv Bech Johannessen 03-10-2011 15:41
Til dette er det bare en kommentar:
Fy søren!!!!
#2 Christine Rosenqvist 03-10-2011 16:04
Det finnes andre og like viktige tilbud innen psykisk helse i Oslo som det ikke kuttes i, fordi de aldri har fått noe! Jeg tenker på frivillige organisasjoner som Mental Helse Oslo. Brukermedvirkni ng er et bærende prinsipp innen psykisk helsefeltet, da må brukerorganisas jonene få levelige vilkår.
#3 Sigrid Marie Refsum 03-10-2011 16:15
Hvor dum går det an å være. Skal folk ha håp om å komme seg, må de ha trygge steder å komme seg på.
#4 Litz Grazia Forcella 03-10-2011 16:15
ja nå kommer sannheten om Høyre frem....
#5 Svein Olav Aarum 03-10-2011 16:16
Dette er ingen god nyhet for dem som trenger psykisk helsevern
#6 Ole Johan Beck 03-10-2011 16:16
uff, nå igjen... Intet nytt under solen, med andre ord...
#7 Bård Langseth 03-10-2011 17:06
Mitt forslag er at vi legger ned alt som heter helsetjeneste for deretter å begynne å bygge på nytt. Da vil vi oppleve en positiv utvikling. Med stadig meningsløse nedskjæringer , blir arbeidet mer et sisyfosarbeid som virker deprimerende på alle. Tenk på det dere papirhaner og høner som mangler bakkekontakt. Ps. Lønningene bør samtidig starte på kr 100,- pr dag med et forsiktig påslag en gang i året. Dette gjelder lederne, vel å merke.
#8 Elisabeth Moltzau 03-10-2011 18:24
Helt på trynet!!! Den såkalte "oljepengearven " vi legger igjen til neste generasjon er jo ett skakkjørt helsevesen, veier som ødelegger bilene våre, en eldreomsorg som ikke fungerer, skoler barna blir syke av å gå på og ett Nav kontor (les. sosiale tjenester) der ingen vet hva de driver med.
Nei, isteden for å investere i verdiløse papirer (aksjer etc.) og gater/veier i Paris, bygg heller opp Norges infrastruktur!! Det er noe å gi til neste generasjon. Og ikke kom å fortell meg at det vil bli inflasjon hvis vi gjør det, den er oppbrukt og er heller ikke sann. Bruk pengene mens de er der til å investere i eget land (med arbeidere som vet hva de gjør å har arbeidsmoral og stolthet), så folk har råd til å starte småbedrifter, drive småbruk etc.. Norge er såpass rikt at landet ikke er fullstendig avhengige av EU, det er heller omvendt, så vedr. det er det bare politikerne som vil inn i det gode selskap og tjene enda mer. Skamme seg skulle de!!! Tenk bare over hva de sier: det er vi (politikerne) også er det vanlige folk (oss?, hver gang de ytrer seg i intervjuer o.l. Hvem tror de egentlig de er? Nei, spør du meg så spør jeg deg. Få skikk på Norge før dere (politikerne, kommuneansatte og statsansatte) engang tenker tanken om å gi dere selv mere penger og makt, IGJEN og IGJEN. Norge går helt på trynet sånn det styres nå. Tror vi må samle Norge til ett rike igjen og begynne forfra!!!
#9 Espen Collett 03-10-2011 18:31
som psykiater (og sv-medl.) reagerer jeg sterkt på at byrådet vil fjerne et meget viktig tilbud til de svakeste.

Psykiatriske pasienter som bruker Fontenehuset er blant samfunnets tapere og en gruppe som stiller svært svakt. Jeg vet at slike tilbud regnes som svært vesentlige og noe man støtter offentlig i de fleste tyske og sveitsiske byer. Norsk psykiatrisk helsevern regnes som kvalitativt bedre enn i de fleste tyske og sveitsiske regioner, men tilbud som Fontenehuset har vært drevet der fra slutten av 1970-tallet i tysktalende land, det begynnte i California på 1960-tallet.

det er altså lang erfaring for at slike tilbud bidrar vesentlig til å redusere antall reinnleggelser. Psykisk helsevern slik det drives i Oslo nå, øker derimot antall reinnleggelser, og det har mange grunner, bl.a. jussifiseringen av helsetilbud i stedet for ressurser, videre- og etterutdanning for medisinsk personell, og nedleggelse av Aker sykehus som hadde Oslos best fungerende akuttpsykiatris ke avdeling!

Karkirurgisk avd. og gyn.- og fødeavdeling Aker har også lenge vært de beste i Oslo, og forsvinner også. Grunnen er at de ansaatte der ikke ønsker arbeide i dårlige miljøer, så disse dyktige fagpersonene spres for alle vinder.
#10 hanne 03-10-2011 19:23
En må heller ikke glemme akt.hus som har eksistert lenge. Som 31b som har feiret 30 års jubileum. De har ikke blitt indeksregulert på over ti år og som nå også blir kuttet mer. Veldig trist.
#11 Christine Rosenqvist 03-10-2011 20:23
Enig med hanne. Det finnes flere enn Fontenehusene som må lide for disse kuttene. Feltet psykisk helse er så stort at ett tilbud ikke kan dekke alle behov. Vi trenger mange tilbud. Det gjøres mye godt frivillig arbeid i denne byen som kommer alle til gode, ikke bare Fontenehusenes medlemmer.
#12 Bodil Christine Erichsen 03-10-2011 21:55
Et uvurderlig godt tilbud - skandaløst! Høyre skulle skamme seg ...
#13 Bjørn Andresen 03-10-2011 21:56
Forut for valget la høyresida seg på en svært så sosial profil. Lite av det vanlige snakket skattereduksjon . Kritikk mot Regjerings helse og sosialpolitikk derimot i de fleste debatter. Så kommer kuttene.
#14 Mira 03-10-2011 22:09
Til Espen Collet: Som tidligere bruker av psykisk helsevern og medlem av Fontenehuset, setter jeg svært liten pris på å bli definert inn i en gruppe som "de svake" og en av "samfunnets tapere". Jeg vet flere vil være enig med meg.

Når det er sagt, er det synd om Fontenehuset legges ned. Her får medlemmer sjansen til å bruke seg selv og sine ressurser og mulighet til å komme inn i arbeidslivet.
#15 Einar Belck-Olsen 03-10-2011 23:15
Christine Rosenqvist:
Fontenehusene er også brukerstyrt. Faktisk er brukermedvirkni ng et av de grunnleggende prinsippene for hele modellen vi jobber etter.

Espen Collet:
Fontenehusarbeidet startet med Fountain House i New York mot slutten av 1940-tallet.
#16 Christine Rosenqvist 03-10-2011 23:38
Til påstander om brukerstyring av Fontenehus: - Fontenehuset Oslo Øst har respektabelt nok, lagt ut sitt regnskap for 2010. (Jeg finner ikke det samme for Fontenehus Oslo) Her kan vi lese at Lønnsutgiftene for 2010 var på ca 2,3 mil. Det er fire ansatte og det ble utbetalt lønn til leder på ca 593 000 kroner. Jeg trodde frivillighetsmi dler skulle gå til frivillige organisasjoner. Når utgiften til ledere er på 2,3 mil, har jeg problemer med å kalle det "brukerstyrt". Det finnes også frivillige brukerorganisas joner i Oslo som baserer seg fullstendig på brukerstyring, av frivillige som ikke får noen lønn. De er også gode tilbud for brukere av og ansatte i psykisk helsefeltet i Oslo.
#17 Randi Solberg 03-10-2011 23:52
Det er dessverre det samme spillet hvert år... De må jo synes disse tiggerundene les deputasonene er svært festlige der vi sitter å ber dem så pent om noen kroner så vi kan gi folk et bedre liv...
#18 Halvor Bruun 03-10-2011 23:53
Dårlige nyheter på en ellers fin dag. Tar du saken Libe Rieber-Mohn?
#19 Libe Rieber-Mohn 03-10-2011 23:54
Ja. tok det opp i radiodebatt sist onsdag med Høyre og Venstre om OsloBudsjettet. Uverdig og trist at man spiller et politisk spill med sårbare mennesker. Dessuten helt hinsides i forhold til hva Fontenehuset bidrar med.
#20 Veronika Viken 03-10-2011 23:54
At dem ikke forstår nok og at dette tilbudet kan og forhindrer innleggelser. Jeg har selv kutta ut på noen medisiner. Det sier jo hvor bra dette er :-)
#21 Libe Rieber-Mohn 04-10-2011 00:05
Syns det er uverdig dette politiske spillet som Høyre driver med hvert år ved å foreslå kutt i støtten til psykisk syke (og også Pro-senteret mfl) for så å bruke dette i budsjettforhand lingene med mellompartiene. Skjønner man ikke hvilken redsel dette skaper hos folk som finner meningen i hverdagen i disse tilbudene?
#22 Litz Grazia Forcella 04-10-2011 00:05
ja de vet ikke hva det betyr for folk som trenger ,og har glede av Fontenehuset,
#23 Halvor Bruun 04-10-2011 00:06
Tipper dette går bra, du et dette handler om at Venstre eller KrF, skal komme inn som reddende engler før budsjettet salderes. Så da dukker vel Ola Elvestuen opp og tar æren for at Fontenehusene reddes nok en gang. Rimelig patetisk spør du meg. Det er dessverre sånn det fungerer i Oslo politikken.
#24 Ewa Orlowski Bergseng 04-10-2011 00:07
Begrenser innleggelser, gir en tilhørighet i et arbeidsfellessk ap og bidrar til at mennesker igjen blir en del av samfunnet som arbeidstakere / skattebetalere og sist men ikke minst kan få leve et verdig liv!
#25 Petter 04-10-2011 02:11
Krf skal du aldri stole på. På slutten av åttitallet ville Venstre, Krf, og Høyre legge ned Lovisenberg sykehus. Gunnar Prestegård fra Krf gikk i bresjen for nedleggesen, men takket være stemmer fra Arbeiderpartiet , Sv, og Rv ( Nå rødt) ble sykehuset reddet.Lovisenb erg har spesialisert seg på Psykiatri.Uverd ig og trist at man spiller et politisk spill med sårbare mennesker.
#26 Anne Grethe Klunderud 04-10-2011 09:45
Dette er jo merkelige signaler samtidig som det skal satses på å få flere inn i arbeidslivet?
#27 Tone Bjåland 04-10-2011 18:00
Mennesker med psykiske lidelser trenger å ha et å være, et sted hvor de langsomt kan bygge seg opp for å klare de utfordringer som samfunnet vårt krever. Derfor er det flott å ha fontenehuset. Jeg har kjennskap til dette gjennom mitt arbeid som rådgiver og gjennom tidligere jobber jeg har hatt. Det kan forebygge innleggelser og det er leit å se at byrådet legger opp til besparelser det her er snakk. På sikt vil det koste så mye mer!
#28 Ewa Orlowski Bergseng 04-10-2011 18:28
Flott at du engasjerer deg.

Vil bare oppdatere deg på tall når det gjelder Budsjettforslag et for Fontenehuset i Oslo.

Vi har i de siste 4 årene fått 3 millioner til det du ser i budsjettforslaget.
De midlene kommer fra midlene som ble bevilget til Opptrappingsplanen.

De midlene er ikke synlige noe sted i budsjettet i år heller, for annen gang på rad.

Så for øyeblikket opplever Fontenehuset i Oslo et forslag til kutt i bevilgningene på kr 3.5 mill.

Og vi er et klubbhus med 340 medlemmer med et daglig oppmøte på ca 50-60 personer.

Så hvis det blir resultatet vil vi måtte kutte driften med ca 1/3.

Vet at du gjør det du kan!

Håper at ditt bidrag vil gjøre en forskjell for mennesker som sliter med sin psykiske helse.

Ha en fin kveld.

Ewa Orlowski Bergseng
daglig leder / director


Fontenehuset i Oslo
Holbergsgate 5
0166 Oslo

You have no rights to post comments