Psykisk helse

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevern

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevernFontenehuset Oslo Øst er et meningsfylt sted å være for dem som har eller har hatt psykiske helseproblemer. Det drives som en klubb av medlemmer og ansatte sammen. Målet er at medlemmene skal kunne vende tilbake til et sosialt og aktivt liv. Enten gjennom frivillig arbeid på huset, støtte til utdanning eller lønnet arbeid på en ordinær arbeidsplass.

Og Aftenpostens hovedoppslag lørdag var nettopp om Fontenehuset: Får hjelp til å komme tilbake til jobb.

Fontehuset gjør et flott arbeid, men ikke alle vet å verdsette det arbeidet som gjøres: Oslo-budsjettforslag for 2012 som Høyre og Fremskrittspartiet forhandlet fram, og som Høyre-byrådet har lagt fram, foreslår en dramatisk reduksjon i aktiviteten. Oslo kommunes tilskudd foreslås redusert med 2,5 million kroner.

"Byen som stiller opp", heter det i Byrådets budsjettforslag. Og at Oslo "skal bli en varmere og mer inkluderende by" og man skal "øke arbeidsdeltakelsen og dermed redusere fattigdom og sosial eksklusjon".

Gjennom f.eks. å

- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo Øst med 2,5 million
- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo med 0,5 million
- kutte bevilgningen til Pårørende i Oslo ressurssenter for psykisk helse med 0,7 million

Kommentarer   

0 #21 Libe Rieber-Mohn 04-10-2011 00:05
Syns det er uverdig dette politiske spillet som Høyre driver med hvert år ved å foreslå kutt i støtten til psykisk syke (og også Pro-senteret mfl) for så å bruke dette i budsjettforhand lingene med mellompartiene. Skjønner man ikke hvilken redsel dette skaper hos folk som finner meningen i hverdagen i disse tilbudene?
0 #22 Litz Grazia Forcella 04-10-2011 00:05
ja de vet ikke hva det betyr for folk som trenger ,og har glede av Fontenehuset,
0 #23 Halvor Bruun 04-10-2011 00:06
Tipper dette går bra, du et dette handler om at Venstre eller KrF, skal komme inn som reddende engler før budsjettet salderes. Så da dukker vel Ola Elvestuen opp og tar æren for at Fontenehusene reddes nok en gang. Rimelig patetisk spør du meg. Det er dessverre sånn det fungerer i Oslo politikken.
0 #24 Ewa Orlowski Bergseng 04-10-2011 00:07
Begrenser innleggelser, gir en tilhørighet i et arbeidsfellessk ap og bidrar til at mennesker igjen blir en del av samfunnet som arbeidstakere / skattebetalere og sist men ikke minst kan få leve et verdig liv!
0 #25 Petter 04-10-2011 02:11
Krf skal du aldri stole på. På slutten av åttitallet ville Venstre, Krf, og Høyre legge ned Lovisenberg sykehus. Gunnar Prestegård fra Krf gikk i bresjen for nedleggesen, men takket være stemmer fra Arbeiderpartiet , Sv, og Rv ( Nå rødt) ble sykehuset reddet.Lovisenb erg har spesialisert seg på Psykiatri.Uverd ig og trist at man spiller et politisk spill med sårbare mennesker.
0 #26 Anne Grethe Klunderud 04-10-2011 09:45
Dette er jo merkelige signaler samtidig som det skal satses på å få flere inn i arbeidslivet?
0 #27 Tone Bjåland 04-10-2011 18:00
Mennesker med psykiske lidelser trenger å ha et å være, et sted hvor de langsomt kan bygge seg opp for å klare de utfordringer som samfunnet vårt krever. Derfor er det flott å ha fontenehuset. Jeg har kjennskap til dette gjennom mitt arbeid som rådgiver og gjennom tidligere jobber jeg har hatt. Det kan forebygge innleggelser og det er leit å se at byrådet legger opp til besparelser det her er snakk. På sikt vil det koste så mye mer!
0 #28 Ewa Orlowski Bergseng 04-10-2011 18:28
Flott at du engasjerer deg.

Vil bare oppdatere deg på tall når det gjelder Budsjettforslag et for Fontenehuset i Oslo.

Vi har i de siste 4 årene fått 3 millioner til det du ser i budsjettforslaget.
De midlene kommer fra midlene som ble bevilget til Opptrappingsplanen.

De midlene er ikke synlige noe sted i budsjettet i år heller, for annen gang på rad.

Så for øyeblikket opplever Fontenehuset i Oslo et forslag til kutt i bevilgningene på kr 3.5 mill.

Og vi er et klubbhus med 340 medlemmer med et daglig oppmøte på ca 50-60 personer.

Så hvis det blir resultatet vil vi måtte kutte driften med ca 1/3.

Vet at du gjør det du kan!

Håper at ditt bidrag vil gjøre en forskjell for mennesker som sliter med sin psykiske helse.

Ha en fin kveld.

Ewa Orlowski Bergseng
daglig leder / director


Fontenehuset i Oslo
Holbergsgate 5
0166 Oslo

Legg til kommentar