Psykisk helse

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges- Visst er det mulig å hjelpe dobbeltdiagnose-pasienter. Det finnes mye god kunnskap om hvordan man skal gjøre det i spesialisthelsetjenesten, som gir resultater, sier psykiater Grete Larsen, vinner av Godt gjort-prisen 2010, en pris som deles ut av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri.

Men nå nedlegges Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. TEDDs pasientgruppe er de aller aller dårligst psykose - og ruspasienter.

Og samtidig: 1. januar er det kroken på døra for psykoseenheten for ungdom på Ullevål sykehus.

Igjen er det de mest hjelpetrengende som taper i kampen om helseressursene.

Fortell Stortingets helsepolitikere hva du mener
Se TV 2-oppslag


Det er med svært stor bekymring det ser ut til at de nedkjæringer og omstillinger som nå foretas i Oslo igjen rammer de aller, aller svakeste: 

Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus legges ned. Fakta er at TEDDs pasientgruppe er de aller aller dårligst psykose - og ruspasienter.

TEDD har utviklet et behandingsopplegg som ivaretar god psykiatrisk og rusfaglig behandling til denne pasientengruppen.

TEDD ble opprett for midler fra opptrappingsplanen for fire år siden, bygningen ble spesielt planlagt for denne behandlingen.

TEDD har spisskompetanse på denne behandlingen.

TEDD har gode resultater - også med personer som i årevis ikke har fått god utredning og behandling.

Nå er planene at bygget skal benyttes til andre pasientgrupper og dobbeltdiagnose-pasienten igjen behandlies innenfor "akutt-kjeden".

Dette har de ikke kompetanse og behandlingsopplegg til å ivareta.
Dobblediagnosepasienter får ikke tilstrekkelig god behandling og utredning og blir ikke ivaretatt innenfor de vanlige akuttpsykiatriske sengplassene.
 
Begrunnelse er å spare penger (tilsammen 40 mill på Diakonhjemmet i løpet av de neste tre årene) og føringer om overgang til poliklinisk/ambulante tjenester.

Sengeplassene skal reduseres.

Men man "glemmer" at man for akkurat denne pasientgruppen trenger en solid sengepost til utredning og behandling for så å være en støtte - bla.a reinnleggelser - ved overføring til bolig, oppfølgingstjenester og poliklinisk/ambulant behandling. 

Her er det faktisk et spørsmål om hvem som skal ha tilgang til de sengene man faktisk trenger å ha innen psykisk helsevern, og hvilken behandling som faktisk skal gis til disse. 

TEDD representerer egentlig "den nye psykiatrien" som gir god behandling også til psykosepasienter som ruser seg (slik svært mange gjør). De "avlaster" og utfyller akuttpsykiatrien (mye billigere senger enn akuttsenger,)

De støtter den polikliniske/ambulante behandligen og oppfølgingstjeneste i bolig mv i bydel. slik at de kan få gjort jobben sin.

Diakonhjemmet må spare 40 mill innen psykiatrien og legger ned TEDD, etter at de forleden fikk avslag på brev til Helse Sør Øst der det ble foreslått at TEDD kunne få områdefunksjon for hele Oslo.
 

Prioriteringer i helsevesenet

Det er nok mange som har grunn til å fortvile over alle nedkjæringene i psykiatri (og somatikk ) for tiden.

Dette en sak om hvordan vi prioriterer i dette samfunnet;

Denne saken gjelder at de aller, aller svakeste ikke får den behandling det er mulig å gi dem, de har store ubehandlede ofte livstruende lidelser og store behandlingsbehov som ikke blir ivaretatt.

Det er de som faktisk ofte ligger i "rennestenen" (2/3 av TEDDS pasientgruppe er hjemløse u.f.b.). Oslo kommunes tiltak etterlyser psykiatrisk behandling til denne gruppen slik at de kan konsentrere seg om bolig og oppfølging. 

TEDD har fått til gode resultater med disse pasientene. TEDD er i tråd med god evidensbasert behandling. 

TEDDs behandlingsopplegg er nødvending for at Samhandlingsreformen også skal gjelde for disse svært syke pasientene:
Riktig behandling - på riktig sted - til riktig tid.

TEDD er også viktig for å ivareta de føringer som ligger i NOU 2011:11 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. 

I tillegg er det utrolig dårlig helseøkonomi å legge ned dette etter 4 år med oppbygging.

Og det er etisk og sosialpolitisk svært betenkelig - det ville aldri skjedd med hjertepasienter, kreftpasienter og andre med alvorlige og akutte sykdommer. 

Dobbeltdiagnosepasienter skal prioriteres i hht til gjeldene føringer, flere ser ut til å ha glemt det i denne saken. 

 
Les mer fra Fagrådet det rusfeltet
Les brev fra Diakonhjemmet til Helse Sør Øst
Les om Godt gjort-prisen
Les om TEDD hos Dobbeltdiagnose.no

Følg Ivar Johansen på Twitter
Ivar Johansens nyhetsbrev

Kommentarer   

#1 Olaug Høgetveit 05-12-2011 09:51
Denne saken gjelder at de aller, aller svakeste ikke får den behandling det er mulig å gi dem, de har store ubehandlede ofte livstruende lidelser og store behandlingsbeho v som ikke blir ivaretatt.
#2 Are Saastad 05-12-2011 09:53
Dette er dypt foruroligende. Det kommer nå stadig flere nyheter om kutt innen psykiatrien, kutt som ville vært umulige bare for tre år siden, mens opptrappingspla nen fortsatt gjaldt. Når kuttene skal tas etter milliardoverskr idelsene på Helse Sør-Østs skandaleprosjek ter, er det de aller svakeste som rammes hardest. Også dette dreier vår store demonastrajon foran Stortinget i dag kl 16 seg om:

facebook.com/.../...

VI SES DER!
#3 B.Eide 05-12-2011 17:39
Er det med paranoid schizofrenidiag nose som Breivik som ikke skal få behandling tro?
Hva skal vi med alle pengene vi sparer når disse gruppene ikke blir behandlet, er mitt spørsmål.
Skulle ønske hele Høyrebyrådet fikk seg en smell og ble psykotiske, så kunne de opplevd hva de i virkeligheten driver med.
#4 Susanne Jørgensen 05-12-2011 18:18
Går det ann....har jobbet i dette feltet i over 30 år, får vi aldri fred? Jeg vil konsentrere meg om jobben min, gjøre det umulige mulig, støtte pårørende. Men jammen stjeler de som bestemmer tidvis alt for mye energi og jobben er vanskelig nok som den er. Det er skikkelig fornedrende, først for klientene og så for oss som yrkesutøvere. Jeg skal se den dagen hvor klienter og fagfolk, grasrota blir offentlig annerkjent for innsats og blir gitt varierte muligheter til å få til det beste for den enkelte. Det koster mye mere på sikt å nedlegge gode tiltak
#5 Ingvill Øvrewall 05-12-2011 21:28
Er det ikke bare å sende de til poliklinisk behandling da! Er ikke det svaret på det meste....Det er et hån mot de aller mest bistandstrengen de i samfunnet värt.
#6 Monicha Nyhuus Aas 06-12-2011 23:06
Ja er det noe som fungerer, så skal det vel legges ned da.......
#7 Bente Eck 06-12-2011 23:06
Monicha, du sier akkurat det samme som jeg har registrert og nevnt noen imellom. . . alt som fungerer godt blir nedlagt. Dette gjentar seg gang på gang uten at noen stiller spørsmål ved hvorfor.
#8 Grete Solberg Mol 06-12-2011 23:07
det er veldig trist - for svært mange sliter med dobbeltdiagnose r og da er det liten vits i å bare behandle rusavhengiheten . Dessverre må man over i det private - men hvem har råd til det i lengden:-(
#9 Bente Eck 07-12-2011 09:49
Må jo nesten le nå Grete Solberg Mol. :-) Du har selvsagt rett - vi er mange som stiller spørsmålene men vi får ikke de rette svarene eller svar i det hele tatt egentlig. :-)
#10 Monicha Nyhuus Aas 07-12-2011 09:50
ja jeg vet ikke så veldig mye om dette temaet, men jeg har en gang jobbet i en slik institusjon, og sett elendigheten disse mennesker opplever, i systemet, og hvilke nedlatende holdninger disse mennesker ble møtt med, og siden har jeg fulgt... med litt i debatten... det er over 20 år siden... nå i dag, ser jeg at forholdene er enda verre, og jeg ser at systemene bryter elementere menneskerettigh eter, og lovfestet behandlingsrett i stor skala, og tilbudene blir dårligere og dårligere.... da blir jeg irritert, for er det noe land, som kunne gått foran i dette, som et godt eksempel, så er det Norge. Og jeg har alltid ment, at bruker bør avkriminalisere s. Og jeg skammer meg på vegne av våre politikere, som gjør så lite, for å rette opp i dette. Det hjelper ikke å ha masse rettigheter på papir, når det ikke fungerer i praksis.
#11 Bente Eck 07-12-2011 09:50
Så til de grader trist Monicha, men vi er nok mange som har sett mye som skulle vært annerledes.
Jeg er glad at vi blir flere og flere som kjemper denne kampen. Selv om det tar tid blir politikerne nødt til å innse hvor feilslått mye er i vårt kjære land etter hvert. Bare så synd å vite hvor mange ofre som må til før vi når frem.
#12 Grete Solberg Mol 07-12-2011 09:51
Det burde være førstesideoppsl ag hver gang noen dør av overdose i dette landet - da først vil norge forstå hva som skjer... men de dør i anonymitet under en bro eller på en hybel og det når aldri nyhetene...... det blir bare tørre tall i statistikken
#13 Monicha Nyhuus Aas 07-12-2011 09:51
Ja det er jeg helt enig i....men dette er pålagt medie retorikk, de skal ikke fremme de lidelsene systemene skaper....man ser det samme mønster innenfor Andre forvaltninger også....jeg liker nemlig nettopp slikt arbeid i min uføre tilstand. Sundt å få brukt hodet på noe nyttig. Slikt er faktisk nyttig, for det gir et grunnlag for å påvirke til endring av systemer.
#14 Håvar Kvisberglien 09-12-2011 09:49
Ja her var det ikke mange løsninger på de økonomiske problemene i helsevesenet. Ja takk begge deler er jo en fin tanke, men det fungerer dessverre ikke i praksis. U.t har selv samarbeidet med TEDD i flere saker og deler ikke ubetinget inntrykket av at dette er et tilbud som traff de dårligste. Rammene for institusjonen var av en slik karakter at de virkelig dårlige ikke kunne behandles der. Det ble i alt for stor grad avhengig av at pasienten var "snill" i dialogen med personalet. Legger til at jeg har jobbet i sikkerhetspsyki atrien også så jeg vet hva som trengs for å holde de virkelig tunge i gode rammer. Personlig hadde jeg nok omdisponert mye av pengen fra TEDD og lignende institusjoner til boligtiltak som er tilpasset brukergruppen. Det er der det reelle behovet ligger! Hadde vært flott hvis den norske debatten knyttet til helse kunne fått en litt mer edruelig stil og litt mindre hylekor. Det er nå min mening!

You have no rights to post comments