Psykisk helse

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges- Visst er det mulig å hjelpe dobbeltdiagnose-pasienter. Det finnes mye god kunnskap om hvordan man skal gjøre det i spesialisthelsetjenesten, som gir resultater, sier psykiater Grete Larsen, vinner av Godt gjort-prisen 2010, en pris som deles ut av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri.

Men nå nedlegges Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. TEDDs pasientgruppe er de aller aller dårligst psykose - og ruspasienter.

Og samtidig: 1. januar er det kroken på døra for psykoseenheten for ungdom på Ullevål sykehus.

Igjen er det de mest hjelpetrengende som taper i kampen om helseressursene.

Fortell Stortingets helsepolitikere hva du mener
Se TV 2-oppslag


Det er med svært stor bekymring det ser ut til at de nedkjæringer og omstillinger som nå foretas i Oslo igjen rammer de aller, aller svakeste: 

Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus legges ned. Fakta er at TEDDs pasientgruppe er de aller aller dårligst psykose - og ruspasienter.

TEDD har utviklet et behandingsopplegg som ivaretar god psykiatrisk og rusfaglig behandling til denne pasientengruppen.

TEDD ble opprett for midler fra opptrappingsplanen for fire år siden, bygningen ble spesielt planlagt for denne behandlingen.

TEDD har spisskompetanse på denne behandlingen.

TEDD har gode resultater - også med personer som i årevis ikke har fått god utredning og behandling.

Nå er planene at bygget skal benyttes til andre pasientgrupper og dobbeltdiagnose-pasienten igjen behandlies innenfor "akutt-kjeden".

Dette har de ikke kompetanse og behandlingsopplegg til å ivareta.
Dobblediagnosepasienter får ikke tilstrekkelig god behandling og utredning og blir ikke ivaretatt innenfor de vanlige akuttpsykiatriske sengplassene.
 
Begrunnelse er å spare penger (tilsammen 40 mill på Diakonhjemmet i løpet av de neste tre årene) og føringer om overgang til poliklinisk/ambulante tjenester.

Sengeplassene skal reduseres.

Men man "glemmer" at man for akkurat denne pasientgruppen trenger en solid sengepost til utredning og behandling for så å være en støtte - bla.a reinnleggelser - ved overføring til bolig, oppfølgingstjenester og poliklinisk/ambulant behandling. 

Her er det faktisk et spørsmål om hvem som skal ha tilgang til de sengene man faktisk trenger å ha innen psykisk helsevern, og hvilken behandling som faktisk skal gis til disse. 

TEDD representerer egentlig "den nye psykiatrien" som gir god behandling også til psykosepasienter som ruser seg (slik svært mange gjør). De "avlaster" og utfyller akuttpsykiatrien (mye billigere senger enn akuttsenger,)

De støtter den polikliniske/ambulante behandligen og oppfølgingstjeneste i bolig mv i bydel. slik at de kan få gjort jobben sin.

Diakonhjemmet må spare 40 mill innen psykiatrien og legger ned TEDD, etter at de forleden fikk avslag på brev til Helse Sør Øst der det ble foreslått at TEDD kunne få områdefunksjon for hele Oslo.
 

Prioriteringer i helsevesenet

Det er nok mange som har grunn til å fortvile over alle nedkjæringene i psykiatri (og somatikk ) for tiden.

Dette en sak om hvordan vi prioriterer i dette samfunnet;

Denne saken gjelder at de aller, aller svakeste ikke får den behandling det er mulig å gi dem, de har store ubehandlede ofte livstruende lidelser og store behandlingsbehov som ikke blir ivaretatt.

Det er de som faktisk ofte ligger i "rennestenen" (2/3 av TEDDS pasientgruppe er hjemløse u.f.b.). Oslo kommunes tiltak etterlyser psykiatrisk behandling til denne gruppen slik at de kan konsentrere seg om bolig og oppfølging. 

TEDD har fått til gode resultater med disse pasientene. TEDD er i tråd med god evidensbasert behandling. 

TEDDs behandlingsopplegg er nødvending for at Samhandlingsreformen også skal gjelde for disse svært syke pasientene:
Riktig behandling - på riktig sted - til riktig tid.

TEDD er også viktig for å ivareta de føringer som ligger i NOU 2011:11 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. 

I tillegg er det utrolig dårlig helseøkonomi å legge ned dette etter 4 år med oppbygging.

Og det er etisk og sosialpolitisk svært betenkelig - det ville aldri skjedd med hjertepasienter, kreftpasienter og andre med alvorlige og akutte sykdommer. 

Dobbeltdiagnosepasienter skal prioriteres i hht til gjeldene føringer, flere ser ut til å ha glemt det i denne saken. 

 
Les mer fra Fagrådet det rusfeltet
Les brev fra Diakonhjemmet til Helse Sør Øst
Les om Godt gjort-prisen
Les om TEDD hos Dobbeltdiagnose.no

Følg Ivar Johansen på Twitter
Ivar Johansens nyhetsbrev