Psykisk helse

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd"Vi vil på det sterkeste anbefale bydel Østensjø å forsøke å finne løsninger som sikrer pasientens videre opphold i eksisterende omsorgsbase", skriver Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk Østensjø om den 15-årige jenta med ADHD og tunge psykiske lidelser som bydel Østensjø har satt ut på anbudstorget. Fagfolk har framhevet jentas spesielle behov og viktigheten av kontinuitet i omsorgen, samt at flytting til nytt sted i seg selv vil medføre stor fare for forverring av hennes helsetilstand.

Men bydelen nekter å følge faglige råd, for her skal det spares penger. De vil derfor tvangsflytte henne fra det nåværende hjelpetilbudet hvor hun har god framgang.

Fra høsten 2009 til hun ble utskrevet i januar 2011 var hun på x, med opphold i hjemmet i helger og ferier. I denne perioden opplevde foreldrene at hennes angst og depresjon tiltok og at hun startet med selvskading. Hun hadde også flere selvmordsforsøk og rømminger, både hjemmefra og fra x. Hun ble tvangsinnlagt flere ganger, hadde hyppig kontakt med Barnevernsvakta og ble hentet av politiet på grunn av trusler med kniv etc mot sin familie. Utskrivingen fra x skjedde uten at det forelå et annet tilbud til jenta. I påvente av at spesialisthelsetjenesten fant et egnet sted, oppholdt hun seg på x på Ullevål i perioden februar-mai 2011. I en periode på to måneder ble det registrert hele 97 holdesituasjoner. Etter at hun fikk sin egen bolig med sine egne, kompetente, voksenpersoner hos y 7. mai 2011 har det vært svært få utageringer og holdesituasjoner (kun fire de to første månedene). I tillegg har jenta hatt jevnlig kontakt med sin familie, og har hatt både kortere og lengre opphold i hjemmet. Det har i disse 6 månedene siden jenta flyttet til y ikke vært en eneste krisesituasjon i hjemmet.

Denne positive utviklingen vil bydelen nå bryte opp, og tvangsflytte henne til Aleris, som vantr anbudet. Foreldrene har klaget vedtaket inn for Fylkesmannen, men måtte gå til Namsretten, før bydelen - en time før namsrettsmøtet - bøyde av og aksepterte at klagen fikk oppsettende virkning. Men nå er det igjen fare for tvangsflytting. Dette er ganske enkelt uverdig behandling av en tungt hjelpetrengende ungdom.

Les begjæring for Namsretten om midlertidig forføyning.

Kommentarer   

0 #1 Tore Leif Nilsen 22-12-2011 09:49
Det handler om å se henne og om menneskeverd og verdier :-)
0 #2 Bård Langseth 22-12-2011 22:26
Vi har å gjøre med maktpersoner som ikke har peiling på hvor ressurskrevende det slitsomme arbeidet er som er nedlagt. Det som er mest provoserende for meg er at disse barna må oppleve stadig nye svik. De skjønner ikke det politiske spillet. Hadde det enda vært slik at disse maktpersonene ble oppsagt og mistet jobben sin. Slik er det ikke. Klasseforskjell en er akselrerende her i landet og det er trist som faen! Når vi gjør alt like gyldig blir så mange likegyldig. Mitt slagord er : "det er alltid for tidlig å gi opp"

Legg til kommentar