Psykisk helse

Fengselsinnsatte med tunge psykiske lidelser mister behandlingsplasser

Plasser for psykotiske og voldelige personer legges ned på Dikemark. Allerede venter pasienter i flere måneder for å få hjelp, nå blir ventetiden enda lengre. Her sitter voldsmenn og drapsmenn som er dømt til tvunget psykisk helsevern. De kan ikke sone i fengsel fordi de anses som utilregnelige. Her sitter også andre personer med alvorlige sinnslidelser. De har sikkerhetstiltak for at de ikke skal rømme. Fredag i neste uke legges 11 av de 34 plassene på intensivpsykiatrisk seksjon i sikkerhetsavdelingen ned. Dette er samme type plasser som den trikkedrapsmannen ble plassert i. Det er naturligvis særs uklokt og redusere et behandlingstilbud som dette.

Les mer i Dagsavisen
Les Det trengs en gjennomgang av psykiatrien
Les: Polititopper frykter stor samfunnsskade
Les: Ivar Johansens foredrag om temaet i 1995

Legg til kommentar