Psykisk helse

Psykiatri Diakonhjemmet sykehus: Kuttes med 25 stillingshjemler

Psykiatri Diakonhjemmet sykehus: Kuttes med 25 stillingshjemlerDet blir masseoppsigelser innenfor psykiatrien på Diakonhjemmet sykehus:

25 hele stillingshjemler - ca. 40 personer. Dette gjelder innenfor hele den nye Voksenpsykiatriske avdeling på Diakonhjemmet (Vinderen DPS og psykiatrisk avdeling Vinderen), men det er grunn til å tro at TEDD blir sterkest rammet. Prosessen er i gang med ledelse, personalavdeling og tillitsvalgte, og det er grunn til å tro at den enkelte ansatte får beskjed om oppsigelse i begynnelsen av neste uke.

Det er naturligvis først og fremst pasientene som nå rammes, ved at tilbudene til de sykeste og svakeste i storbyen reduseres eller forsvinner. Som en av de berørte skriver til meg: "Oslo vil ha en enorm befolkningsvekst de kommende årene. Hvordan tar vi vare på de psykisk syke og rusavhengige ? Vi kan ikke bare bygge boliger på Sørenga, museer osv. Folk er  folk og skal leve i denne byen! Får vi en by hvor folk også får muligheter til å ta vare på hverandre?"

Et alvorlig og betimelig spørsmål.

Les mer hos Fontene