Psykisk helse

Pga anbud: Ferdigbehandlet sønn et år ekstra på psykiatrisk sykehus

Pga anbud: Ferdigbehandlet sønn et år ekstra på psykiatrisk sykehusEn mor er - med god grunn - svært fortvilet for situasjonen til sin paranoid schizofrene sønn. De siste 6 årene har han vært innlagt ved forskjellige psykiatriske institusjoner, i den senere tid ved Dikemark. For snart et år siden varslet Dikemark bydel Søndre Nordstrand om at sønnen vil være ferdigbehandlet 6 måneder senere, og at han skal utskrives 1. april i år.

Som moren skriver til meg: "Dikemark er ett bra sted å være når du trenger akutt behandling og får tilpasset medisiner. Når du er ferdigbehandlet er det ikke rette plassen å bo på. Vår sønn har et rom innerst i gangen i avdelingen og er ikke til bry for medpasientene og han holder seg stort sett inne på rommet sitt. En sjelden gang går han en tur ut, alene. Han har aldri verken røyket, drukket eller brukt narkotika. Han føler seg utrygg på avdelingen og ringer meg flere ganger hver dag og sier at han ikke orker å være der lenger. Dessuten opptar han plass for andre akutte tilfeller som trenger øyeblikkelig hjelp (sløsing med ressurser og penger)."

Sønnen må bo i en omsorgsbolig, men men på tross av at Dikemark varslet bydelen et halvt år i forveien var intet på plass på dette tidspunkt. Dette går sakte, og moren er fortvilet: "Slik vi har forstått dette skal bydelen og klinikkdirektøren bli enige om hvor vår sønn kan bo, at det vil ta tid og at en anbudsrunde må til mellom ulike aktører som har slike botilbud. Anbudsrunder etc. som vil ta minimum 4 – 6 måneder, dvs. at x ikke kommer ut av Dikemark før tidligst april 2013."

Her bør bydelen skjære igjennom, og ikke påføre gutten en ytterligere tilleggsbelastning. Det foreligger sterke helsemessige grunner til at han snarest mulig kommer ut av Dikemark. Anbud vil forsinke dette betydelig. Bydelen må legge til grunn hva som er mest forsvarlige relatert til sønnens helse, og derfor foreligger det intet krav om anbud.

Les morens henvendelse nedenfor.


Henvendelsen moren har sendt meg:


Omsorgsbolig for x, innlagt ved Dikemark, x, post x  

Vår sønn x har diagnosen paranoid schizofreni. Han bor nå på Dikemark, et uegnet sted for de som er ferdigbehandlet.
X trenger bemannet bolig med høyt omsorgsnivå er konklusjonen fra Dikemark, men ingen ting har skjedd. Bydelen Søndre Nordstrand som vi tilhører skal ha ansvar for å skaffe vår sønn bolig, sier behandler på Dikemark.  

Historien om x:

x har vært innlagt ved forskjellige institusjoner siden x 2006.  

26.09. 2010 ble han sendt fra Holmlia DPS døgn til akuttavdelingen OUS.
30.08.2010 ble han overført fra OUS til TPH allmpsyk/Dikemark
4.09.2012 ble vurdert som ikke samtykkekompetent v/overlege x.
20.09.2010 har de ett samarbeidsmøte der de konkluderer med å søke omsorgsbolig for x (søknad v/x).      

I brev av 27.09.2010 står det at x er ferdigbehandlet ved Dikemark i løpet av 6 mnd, nærmere bestemt 01.04.2011   Det ble først i november 2011 kontakt mellom Dikemark og Bydel søndre Nordstrand angående botilbud. Bydelen etterspør bedre og mer dokumentasjon fra Dikemark. Sosionom x oversender det bydelen etterspør. Etter mye frem og tilbake kommer bydelen frem til at saken må opp på direktørnivå ved Klinikkledelsen ved Ullevål universitetssykehus. Søndre Nordstrand bydel sender brev til OUS 07.05.2012 der de ber om ett nytt møte i sakens anledning. Klinikkledelsen ved OUS besvarer henvendelsen fire uker senere (15.06.2012) ved å be bydelen sette opp et møtetidspunkt. Ut i fra de opplysninger vi som pårørende har vil evt. møte tidligst skje etter 20.08.2012 grunnet ferieavviklingshensyn. Slik vi har forstått dette skal bydelen og klinikkdirektøren bli enige om hvor vår sønn kan bo, at det vil ta tid og at en anbudsrunde må til mellom ulike aktører som har slike botilbud. Anbudsrunder etc. som vil ta minimum 4 – 6 måneder, dvs. at x ikke kommer ut av Dikemark før tidligst april 2013.   

Dikemark er ett bra sted å være når du trenger akutt behandling og får tilpasset medisiner. Når du er ferdigbehandlet er det ikke rette plassen å bo på. Vår sønn har et rom innerst i gangen i avdelingen og er ikke til bry for medpasientene og han holder seg stort sett inne på rommet sitt. En sjelden gang går han en tur ut, alene. x, han har aldri verken røyket, drukket eller brukt narkotika. Han føler seg utrygg på avdelingen og ringer meg flere ganger hver dag og sier at han ikke orker å være der lenger. Dessuten opptar han plass for andre akutte tilfeller som trenger øyeblikkelig hjelp (sløsing med ressurser og penger).  

Hva skal vi gjøre når vår sønn er for syk til å bo hjemme? Han trenger tilsyn innen psykiatrien. Er vår sønn uegnet for systemet som tilbys i kommunene? Vår sønn trenger døgnkontinuerlig tilsyn, med muligheter for å komme hjem på permisjon. Han setter stor pris på å komme ut i naturen, trives med gå tur i skog og mark, gjerne alene, noe han setter svært stor pris på.  

x har nå bodd på Dikemark 2 år lengre enn det som er nødvendig av behandlingsmessige grunner. I september 2010 ble han vurdert ferdig utredet og undersøkt. x feiret nylig sin xx års dag. Han har livet foran seg. Som mor og far kan vi ikke godta at vår sønn blir boende på Dikemark, i ytterligere flere mnd og år. Vi ber om hjelp, fordi vi er urolige på vegne av vår sønn, fordi ingen ser ut til å gjøre noe som kan hjelpe ham til et liv, med verdighet.    

Her er personer du kan kontakte:  

Oslo Bydelsforvaltning, Søndre Nordstrand v/x

Dikemark v/sosionom x
Dikemark v/sosionom Ax

Advokat x

Kan du hjelpe på noen som helst måte med å få fortgang i saken, vi holder ikke ut lenger.  

Håper på positivt svar og er det noe du trenger mer opplysninger om er det bare å ta kontakt.    

Med hilsen  

x

Kommentarer   

#1 Haakon 02-08-2012 13:53
Det er flott du skriver om dette.
Men - helhetsbildet handler også om de som ikke er på anbud. De som ikke kan velge. Og de som blir skadet og drept på statlige sykehus.
#2 Anita 02-08-2012 14:10
du skriver i en kommentar til Ivar: "de som blir skadet og drept på statlige sykehus."

om noen "blir skadet og drept", er det da bedre eller verre om det skjer på et statlig enn et privat sykehus? eller er det slik at dødsraten er større på statlige sykehus?
#3 Jarle Vinje 02-08-2012 14:28
Markedstilpasse de anbudsprosesser er en avsporing i forhold til omsorgstjeneste r det offentlige skal finansiere.
Et tungrodd byråkratisk system må etableres for å utarbeide kontrakter i forhold til den omsorgsoppgaven , som skal løses. Kontraktssystem et uthuler den omsorgstrengend es rettigheter ved at tjenesteyter kan begrense sin omsorg til det,som kan utledes, som omsorgsoppgaven e, i kontrakten. Den omsorgstrengend es livskvalitet kan bli skadelidende fordi omsorgsbehovet kan gå langt utover det man har klart å forplikte tjenesteyter til i kontrakten. For denne gruppen omsorgstrengend e kan dette bli skjebnesvangert og tilbakefall til sykdom med sykehusinnlegge lser kan bli resultatet. Her hives penger ut av vinduet og den omsorgstrengend e får ikke dekket nødvendige omsorgsbehov.
#4 Haakon 02-08-2012 14:35
Det er helt likt.
Det er derfor det er relevant å ta med det hele bildet.
#5 Haakon 02-08-2012 16:52
Jarle :
Det Ivar i bunn og grunn og mer eller mindre hele tiden skriver er at det offentlige må ta ansvar. Og igjen og igjen ser vi at det ikke er den bete løsningen. Vi ser 8 av 10 klasserom ha dårlig inneklima - men det skal fortsette å være offentlig ansvar på den måten det er i dag. Vi ser pasienter bli smittet og få nye sykdommer på sykehus. Vi ser feil og vi ser unødige dødsfall på offentlige sykehus. Og han vil fortsette å ha det slik.
Vi ser sykehus - et glimrende eksempel med Ullevaal hvor bygget ikke egner seg som sykehus! Og vi skal fortsette på samme måte. Og vi skal øke det offentliges ansvar.
Se gjerne på andre offentlige oppgaver som kirker og veier og muesumer osv. Det forfaller og mer av det som ikke virker er oppskriften.

Jeg tror vi må se på alternativet. For - det er ikke den som drifter som er problemet. Det er systemet.

Ta et konkret eksempel : Et CT bilde har 8 ukers ventetid. Man må altså motta 8 ukers sykepenger for bare å vente. 40-60.000 kr. Privat koster det 5-6000 kr og man kan få det innen en uke. Hva er da galt med at NAV kan få lov til å ta noen telefoner og spare 30-50.000 kr på det?
#6 Ivar J 02-08-2012 17:23
Haakon: jeg skjønner at du ikke vil lese. står det noe sted i det jeg skriver at tilbudet skal være offentlig? jeg sier at det ikke er nødvendig å bruke anbud.

bydelen kan kjøpe omsorgstilbud hos en privat tjensteleverand ør, uten å gå veien om anbud, dersom dette er riktig ut fra en helsefaglig vurdering. sånn er juss-en.
#7 Haakon 02-08-2012 23:51
Ivar - jeg skjønner det.
Det er mange som er missfornøyd med andub. Også de som leverer anbud.

Jeg skriver over : Hvorfor kan ikke NAV ta noen telefoner og få folk ut av sykekøen? Da slipper man anbud. Hvorfor er loven slik?

Og - om ikke det offentlige skal kunne utforme hva de trenger av tjenester - hvordan kan folk da levere tilbud?

You have no rights to post comments