Psykisk helse

Pga anbud: Ferdigbehandlet sønn et år ekstra på psykiatrisk sykehus

Pga anbud: Ferdigbehandlet sønn et år ekstra på psykiatrisk sykehusEn mor er - med god grunn - svært fortvilet for situasjonen til sin paranoid schizofrene sønn. De siste 6 årene har han vært innlagt ved forskjellige psykiatriske institusjoner, i den senere tid ved Dikemark. For snart et år siden varslet Dikemark bydel Søndre Nordstrand om at sønnen vil være ferdigbehandlet 6 måneder senere, og at han skal utskrives 1. april i år.

Som moren skriver til meg: "Dikemark er ett bra sted å være når du trenger akutt behandling og får tilpasset medisiner. Når du er ferdigbehandlet er det ikke rette plassen å bo på. Vår sønn har et rom innerst i gangen i avdelingen og er ikke til bry for medpasientene og han holder seg stort sett inne på rommet sitt. En sjelden gang går han en tur ut, alene. Han har aldri verken røyket, drukket eller brukt narkotika. Han føler seg utrygg på avdelingen og ringer meg flere ganger hver dag og sier at han ikke orker å være der lenger. Dessuten opptar han plass for andre akutte tilfeller som trenger øyeblikkelig hjelp (sløsing med ressurser og penger)."

Sønnen må bo i en omsorgsbolig, men men på tross av at Dikemark varslet bydelen et halvt år i forveien var intet på plass på dette tidspunkt. Dette går sakte, og moren er fortvilet: "Slik vi har forstått dette skal bydelen og klinikkdirektøren bli enige om hvor vår sønn kan bo, at det vil ta tid og at en anbudsrunde må til mellom ulike aktører som har slike botilbud. Anbudsrunder etc. som vil ta minimum 4 – 6 måneder, dvs. at x ikke kommer ut av Dikemark før tidligst april 2013."

Her bør bydelen skjære igjennom, og ikke påføre gutten en ytterligere tilleggsbelastning. Det foreligger sterke helsemessige grunner til at han snarest mulig kommer ut av Dikemark. Anbud vil forsinke dette betydelig. Bydelen må legge til grunn hva som er mest forsvarlige relatert til sønnens helse, og derfor foreligger det intet krav om anbud.

Les morens henvendelse nedenfor.


Henvendelsen moren har sendt meg:


Omsorgsbolig for x, innlagt ved Dikemark, x, post x  

Vår sønn x har diagnosen paranoid schizofreni. Han bor nå på Dikemark, et uegnet sted for de som er ferdigbehandlet.
X trenger bemannet bolig med høyt omsorgsnivå er konklusjonen fra Dikemark, men ingen ting har skjedd. Bydelen Søndre Nordstrand som vi tilhører skal ha ansvar for å skaffe vår sønn bolig, sier behandler på Dikemark.  

Historien om x:

x har vært innlagt ved forskjellige institusjoner siden x 2006.  

26.09. 2010 ble han sendt fra Holmlia DPS døgn til akuttavdelingen OUS.
30.08.2010 ble han overført fra OUS til TPH allmpsyk/Dikemark
4.09.2012 ble vurdert som ikke samtykkekompetent v/overlege x.
20.09.2010 har de ett samarbeidsmøte der de konkluderer med å søke omsorgsbolig for x (søknad v/x).      

I brev av 27.09.2010 står det at x er ferdigbehandlet ved Dikemark i løpet av 6 mnd, nærmere bestemt 01.04.2011   Det ble først i november 2011 kontakt mellom Dikemark og Bydel søndre Nordstrand angående botilbud. Bydelen etterspør bedre og mer dokumentasjon fra Dikemark. Sosionom x oversender det bydelen etterspør. Etter mye frem og tilbake kommer bydelen frem til at saken må opp på direktørnivå ved Klinikkledelsen ved Ullevål universitetssykehus. Søndre Nordstrand bydel sender brev til OUS 07.05.2012 der de ber om ett nytt møte i sakens anledning. Klinikkledelsen ved OUS besvarer henvendelsen fire uker senere (15.06.2012) ved å be bydelen sette opp et møtetidspunkt. Ut i fra de opplysninger vi som pårørende har vil evt. møte tidligst skje etter 20.08.2012 grunnet ferieavviklingshensyn. Slik vi har forstått dette skal bydelen og klinikkdirektøren bli enige om hvor vår sønn kan bo, at det vil ta tid og at en anbudsrunde må til mellom ulike aktører som har slike botilbud. Anbudsrunder etc. som vil ta minimum 4 – 6 måneder, dvs. at x ikke kommer ut av Dikemark før tidligst april 2013.   

Dikemark er ett bra sted å være når du trenger akutt behandling og får tilpasset medisiner. Når du er ferdigbehandlet er det ikke rette plassen å bo på. Vår sønn har et rom innerst i gangen i avdelingen og er ikke til bry for medpasientene og han holder seg stort sett inne på rommet sitt. En sjelden gang går han en tur ut, alene. x, han har aldri verken røyket, drukket eller brukt narkotika. Han føler seg utrygg på avdelingen og ringer meg flere ganger hver dag og sier at han ikke orker å være der lenger. Dessuten opptar han plass for andre akutte tilfeller som trenger øyeblikkelig hjelp (sløsing med ressurser og penger).  

Hva skal vi gjøre når vår sønn er for syk til å bo hjemme? Han trenger tilsyn innen psykiatrien. Er vår sønn uegnet for systemet som tilbys i kommunene? Vår sønn trenger døgnkontinuerlig tilsyn, med muligheter for å komme hjem på permisjon. Han setter stor pris på å komme ut i naturen, trives med gå tur i skog og mark, gjerne alene, noe han setter svært stor pris på.  

x har nå bodd på Dikemark 2 år lengre enn det som er nødvendig av behandlingsmessige grunner. I september 2010 ble han vurdert ferdig utredet og undersøkt. x feiret nylig sin xx års dag. Han har livet foran seg. Som mor og far kan vi ikke godta at vår sønn blir boende på Dikemark, i ytterligere flere mnd og år. Vi ber om hjelp, fordi vi er urolige på vegne av vår sønn, fordi ingen ser ut til å gjøre noe som kan hjelpe ham til et liv, med verdighet.    

Her er personer du kan kontakte:  

Oslo Bydelsforvaltning, Søndre Nordstrand v/x

Dikemark v/sosionom x
Dikemark v/sosionom Ax

Advokat x

Kan du hjelpe på noen som helst måte med å få fortgang i saken, vi holder ikke ut lenger.  

Håper på positivt svar og er det noe du trenger mer opplysninger om er det bare å ta kontakt.    

Med hilsen  

x