Psykisk helse

Psykiatri: Oslo truer med å tvangsflytte langtidssyke

Psykiatri: Oslo truer med å tvangsflytte langtidssyke

På Skjelfoss psykiatriske senter i Hobøl (Østfold) bor det pasienter som kan ha tilbrakt hele sitt voksne liv innlagt på psykiatrisk institusjon. De siste 10-15 årene har de bodd på Skjelfoss.

Nå mener Helse Sør-Øst tre av disse er "ferdig-behandlet" i 2. linjetjenesten, og derfor kan skrives ut til sin bydel i Oslo. Dette er langtidssyke med alvorlig psykose-problematikk. De trues nå av å bli flyttet enten til bo- og omsorgsplass i bydelen eller en annen institusjon.

Men disse pasientene ønsker selv å bli boende på Skjelfoss. Der har de sitt nettverk. De opplever å være en del av et fellesskap som de etter mange år har fått tilhørighet til. Og Skjelfoss har tre ledige omsorgsplasser. Jeg mener det skal svært sterke grunner til å tvangsflytte psykisk syke fra sitt miljø, for å flytte dem til en annen omsorgsinstitusjon som for bydelen uansett årlig vil koste omtrent det samme.

Her må det vises smidighet og menneskelighet.

Les henvendelse som jeg har fått fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helses Osloavdeling nedenfor.

 

"LPP Oslo (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) har blitt kontaktet av pårørende til pasienter som er innlagt på Skjelfoss psykiatriske senter, og som nå skal skrives ut til bydel, enten til bo- og omsorgsplass i bydelen eller en annen institusjon. Disse pasientene ønsker selv å bli boende på Skjelfoss der de har sitt nettverk og opplever å være en del av et fellesskap som de etter mange år har fått tilhørighet til.

Dette er en gruppe langtidssyke fra Oslo med alvorlig psykose problematikk som utskrives som «ferdigbehandlet» fra spesialisthelsetjenesten, altså fra plasser på Skjelfoss finansiert av Helse-Sør-Øst. Skjelfoss har også bo- og omsorgsplasser og har pr dags dato tre ledige plasser som bydelene dette gjelder er blitt tilbudt. Dette er pasienter som kan ha tilbrakt hele sitt voksne liv innlagt på psykiatrisk institusjon og de siste 10-15 årene på Skjelfoss.

De skal flyttes fra spesialisthelsetjenesteplass til en bo- og omsorgsplass finansiert av bydelen de tilhører. Disse bydelene har rammeavtaler med institusjoner som kan tilby bo- og omsorgsplasser hvis bydelen selv ikke kan skaffe det omsorgsnivået som den enkelte trenger. De 15 bydelene har ikke de samme institusjonene på sine rammeavtaler.  Når bydelen ikke har Skjelfoss på sin rammeavtale, kan det for enkelte bety at han/hun blir tvangsflyttet fra Skjelfoss til en annen tilsvarende institusjon, bare på grunn av byråkratiske prinsipper.

Dette kan bli en umenneskelig og meningsløs konsekvens av et rigid regelverk."

Kommentarer   

+2 #11 Mette Kosstad 14-12-2014 12:00
Dette er veldig trist!
+1 #12 Ole Duus Jespersen 14-12-2014 12:01
Det er en konsekvens av en rigid tenkning som skaper større ensomhet og mindre felles miljø for en gruppe, som er mindre enn alle andre i stand til skape det selv. Mange gode institusjoner i Oslo og omegn ble nedlagt på den konto. Uten at noe annet ble opprettet i stedet - noen ganger uten at det var kontakt med kommunen først innen beslutningen ble truffet pga økonomi og prinsipper. Brukermedvirkni ng var det i hvert fall ikke.
+2 #13 Bodil Bjørberg 14-12-2014 12:04
Det er helt umenneskelig! Nå må styresmaktene slutte å la det gå ut over de svakeste i samfunnet. Psykiatriens nedbygging i flere tiår er en katastrofe for dem som trenger hjelp!
+1 #14 Ronny Öugendal 14-12-2014 12:30
Hva med de som blir dårligere av å kun bo sammen med andre syke? For noen funker nok slike boliger. Men den beste medisin er jo å ha positivitet og bra folk rundt seg. Når syke folk henger ved Akerselvas løse fugler bare for at de ikke har andre, så kan egentlig boligen ta seg en bolle. Kjenner en person som betaler 10000 av en trygd på 16000 for en slik bolig. Vunnet arkitekturprise r og slikt. Så lever man på 5000 i mndn. Delt opp i 1250/uke. Kommunale boliger for syke folk kan ikke ta fra dem handlefrihet i slik grad. Det hører ingen steder hjemme. Fuck budsjettpraten, hvor er lyspunktene? Hvor er innsikten? Fuck å stable folk sammen hvis det ikke er noe de ønsker. Og samfunnet forøvrig må slutte å få panikkangst av å sitte i rom med noen som har psykiatridiagno ser. Det er ikke tikkende massemordere og selvmordskandid ater i utgangspunktet, mange blir suicidale el deprimerte i etterkant av at en diagnose settes. Den snikende følelsen av at du er en pariakaste etableres etterhvert. Og den svir. Så tar kommunen penga dine. ==koker innvendig==
+1 #15 Bård Langseth 14-12-2014 12:43
Å jobbe innen psykisk helsevern har vært og er et sisyfossarbeid. Så fort vi fagfolk har greid å bygge opp et godt tilbud med mye god kompetanse vil forståsegpåere med stor makt og lite vett rive ned og ødelegge flotte kunstverk. Fy faen for noen arrogante, destruktive drittsekker. Nå gidder ikke jeg mer............ ...
+3 #16 Tove Bolstad 14-12-2014 13:15
Jeg har god grunn til å anta at disse folka som har bestemt dette, ikke har noen nære relasjoner til mennesker men psykiske problemer. For oss som har det , kjennes det som å vri kniven rundt i et åpent sår. Lita tue velter stort lass heter det, og slik er det ofte med de psykisk syke. Litt stress kan være nok til å sende dem hodestups inn i psykosen, og veien tilbake er mørk og vanskelig. Ta til vettet og la ting bestå som det er der. Hilsen en mormor til klient.51
+2 #17 Øyvind Randers-Pehrson 14-12-2014 15:30
Herregud. Dette er jo galskap. Man røsker ikke opp i tryggheten til folk som har brukt årevis på å bygge den opp, for ikke å snakke om et helt liv. Det her er så umenneskelig at jeg finner ikke gode nok ord for å si hvor ille det er.
+1 #18 Reidar Schwebs 14-12-2014 17:00
Dersom dette innebærer at pasientene får dårligere behandling, har Helse Sør-Øst ikke gjort jobbem sin. Oppgaven for sykehusadmoinis trasjonen er å legge til rette for best mulig behandling, ikke drive med uprofesjonell planøkonomi.
+1 #19 Britt Johannessen. 31-12-2014 19:14
Dette er skam for Norge! De syke taper alltid i dette rike landet.Nå må de som har makt reagere! Stakkars pasienter.
+1 #20 ole Jørgen Lygren 22-09-2015 03:58
La no disse personene som sikkert har hatt et tøffere liv enn de fleste andre få bo i fred !

Legg til kommentar