Psykisk helse

Psykiatri: Oslo truer med å tvangsflytte langtidssyke

Psykiatri: Oslo truer med å tvangsflytte langtidssyke

På Skjelfoss psykiatriske senter i Hobøl (Østfold) bor det pasienter som kan ha tilbrakt hele sitt voksne liv innlagt på psykiatrisk institusjon. De siste 10-15 årene har de bodd på Skjelfoss.

Nå mener Helse Sør-Øst tre av disse er "ferdig-behandlet" i 2. linjetjenesten, og derfor kan skrives ut til sin bydel i Oslo. Dette er langtidssyke med alvorlig psykose-problematikk. De trues nå av å bli flyttet enten til bo- og omsorgsplass i bydelen eller en annen institusjon.

Men disse pasientene ønsker selv å bli boende på Skjelfoss. Der har de sitt nettverk. De opplever å være en del av et fellesskap som de etter mange år har fått tilhørighet til. Og Skjelfoss har tre ledige omsorgsplasser. Jeg mener det skal svært sterke grunner til å tvangsflytte psykisk syke fra sitt miljø, for å flytte dem til en annen omsorgsinstitusjon som for bydelen uansett årlig vil koste omtrent det samme.

Her må det vises smidighet og menneskelighet.

Les henvendelse som jeg har fått fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helses Osloavdeling nedenfor.

 

"LPP Oslo (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) har blitt kontaktet av pårørende til pasienter som er innlagt på Skjelfoss psykiatriske senter, og som nå skal skrives ut til bydel, enten til bo- og omsorgsplass i bydelen eller en annen institusjon. Disse pasientene ønsker selv å bli boende på Skjelfoss der de har sitt nettverk og opplever å være en del av et fellesskap som de etter mange år har fått tilhørighet til.

Dette er en gruppe langtidssyke fra Oslo med alvorlig psykose problematikk som utskrives som «ferdigbehandlet» fra spesialisthelsetjenesten, altså fra plasser på Skjelfoss finansiert av Helse-Sør-Øst. Skjelfoss har også bo- og omsorgsplasser og har pr dags dato tre ledige plasser som bydelene dette gjelder er blitt tilbudt. Dette er pasienter som kan ha tilbrakt hele sitt voksne liv innlagt på psykiatrisk institusjon og de siste 10-15 årene på Skjelfoss.

De skal flyttes fra spesialisthelsetjenesteplass til en bo- og omsorgsplass finansiert av bydelen de tilhører. Disse bydelene har rammeavtaler med institusjoner som kan tilby bo- og omsorgsplasser hvis bydelen selv ikke kan skaffe det omsorgsnivået som den enkelte trenger. De 15 bydelene har ikke de samme institusjonene på sine rammeavtaler.  Når bydelen ikke har Skjelfoss på sin rammeavtale, kan det for enkelte bety at han/hun blir tvangsflyttet fra Skjelfoss til en annen tilsvarende institusjon, bare på grunn av byråkratiske prinsipper.

Dette kan bli en umenneskelig og meningsløs konsekvens av et rigid regelverk."