Psykisk helse

Psykisk helsevern: Bedre behandling på hjemmebane

Psykisk helsevern: Bedre behandling på hjemmebane

På Grünerløkka drar behandlerne i psykisk helsevern hjem til de dårligste pasientene. Behandlingsresultatene er gode.

– En av pasientene våre ønsker i dag folk velkommen hjem til seg. For drøye tre år siden måtte han tvangsinnlegges. Det er nesten umulig å forestille seg hvor syk han var, sier Hanne Wigaard, vernepleier og ruskonsulent i et oppsøkende behandlingsteam på Grünerløkka til Fagbladet. Teamet jobber med oppsøkende behandling av personer med psykisk lidelse. Det er de aller dårligste som får slik hjelp. Godt over halvparten av pasientene er også rusavhengige. Forvandlingen hos noen er enorm. Pasienten Wigaard snakker om, har levd uten tvang og innleggelse i over to år.

– Det fins mange flere slike historier, som ikke ville skjedd uten aktivt oppsøkende behandling, legger Wigaard til.

Dette er bra! Dette heier jeg på.

Kommentarer   

+1 #11 Ravn Scott 12-04-2015 11:04
Anbefaler også Fontenehusene som er flere steder i landet. Det er to i Oslo, ett på Tøyensenteret og ett hus i nærheten av HIO. Det er ikke terapi, men et flott sted å bidra til drift av huset og møte andre og rehabiliteres i menigsfull aktivitet.
0 #12 Gjertrud Tveitevåg 12-04-2015 13:15
Enig med Christine R. For personer som ikke tør gå ut, er det derfor for lite med en halv times besøk i uken av det oppsøkende teamet.a3a
+1 #13 Britt Eva Nordstrand 13-04-2015 04:36
Ofte er det sånn at den som hjelper blir mer ydmyk når de blir tatt ut av sin vante arena og inn i et annet miljø, enten det er hjem til folk, eller bare til et annet kontor. Det ser man ofte når det gjelder for.eks nav ansatte som må møte opp et annet sted for å være med i et ansvarsgruppemø te,og enda bedre er det om det er et sted brukeren føler seg trygg, så disse resultatene overrasker ikke, og sier også mye om hvor viktig denne ydmykheten fra hjelper egentlig er.
+2 #14 Tanja Susann Ihlhaug 13-04-2015 07:53
som nyutdannet vernepleier i 1988 ble jeg tilsatt i en stilling innen psykisk hjemmetjeneste, i Harstad. Tror ikke Harstad kommune var den eneste kommunen som hadde et slikt tilbud. Jeg hadde 3 - 4 pasienter jeg var innom daglig, hjalp med praktiske ting, ga medisiner, gikk på kafe med osv. Dette tilbudet forsvant etterhvert - desverre, - omorganiseringe r og innsparinger etc........... Nå ser jeg at noen har valgt å gå tilbake til tilsvarende måter å organisere tilbudene på - og applauderer dette. Skulle aldri vært nedlagt og/eller omorganisert bort
0 #15 Ketty-Johanne Larsson 16-04-2015 17:44
Driver et lavterskeltilbu d i dag, og ser at det er det MANGE trenger, det å møte andre i samme situasjon, ta en kaffekopp osv
0 #16 Trude Bjørsvik 17-04-2015 05:58
Så bra! Møt mennesket der de er - det er så viktig, og det skaper trygghet som igjen skaper tillit. Og det er oppskriften på et godt behandlingstilb ud! Tenker at det vil bidra til å spare penger i det lange løp.

Se hele mennesket og ta det på alvor! Det burde bli et nytt motto i helsesektoren!
0 #17 Marit Rikoll 24-04-2015 05:30
Ikke alle vil ha folk hjem. Viktig å respektere det . Men viktigst at folk får velge.
0 #18 Gjertrud 17-11-2015 22:19
Men det fungerer ikke maksimalt, trolig for små ressurser.

Legg til kommentar