Psykisk helse

Oslo kommune tvangsflytter langtidssyke

Oslo tvangsflytter langtidssyke

Langtidssyk tvangsflyttes etter 15 år. Uverdig.

Før jul skrev jeg en en artikkel her på bloggen: "Psykiatri: Oslo truer med å tvangsflytte langtidssyke." Den omhandlet pasienter med alvorlig psykose-problematikk som de siste 10-15 årene har bodd på Skjelfoss psykiatriske senter i Hobøl. Bydel Frogner snudde i etterkant og kjøpte plass til den ene.

Men som en pårørende skriver til meg:

"Min søster trues fremdeles med tvangsflytting.

I Oslo Bystyre er det politisk enighet om at valgfrihet også skal omfatte den type botilbud som gjelder for min søster, og at bydelene skal følge de føringer som er besluttet av Oslo Bystyre. Men Bydel Grorud vil ikke ta slike hensyn og sier "Ordningen med fritt brukervalg på denne typen tjenester er foreløpig ikke innført i Oslo kommune". Vi vet også at dette er en valgfrihet som var tenkt innført i fjor høst, men som har blitt kraftig forsinket.

Dette er en fortvilet situasjon for min søster som er svært syk.

Det er nå tre år siden vi startet denne prosessen med Bydel Grorud om varig bosted for min søster. I hele denne perioden og over lang tid har min søster konsekvent sagt at hun ønsker og trenger å få bo på Skjelfoss - som hun så ofte sier "jeg er for gammel til å flytte". Dette har blitt hennes hjem. Her har hun bodd i 15 år. Helsepersonell som kjenner henne fraråder flytting. Men bydelen vil ikke høre."

Verbalt snakker det borgerlige flertallet så vakkert om valgfrihet, mens det som praktiseres er tvangsflytting. Dette er uverdig behandling av syke mennesker.

Kommentarer   

+3 #1 Håkon Rian Ueland 21-09-2015 06:38
Skammelig!

Kunne det ha vært en idé å legge ut kontaktdata for bydel Grorud, slik at de av oss som føler for å si noe om deres vedtak kan gjøre det?
+2 #2 Ivar J 21-09-2015 06:52
Her finner du kontaktinfo til medlemmene i bydelsutvalget.
oslo.kommune.no/.../...
#3 Håkon Rian Ueland 21-09-2015 08:41
Takk. Da sender jeg dem en e-post senere i dag.
+1 #4 Teresa Clausen. 21-09-2015 12:32
Nei nå er jeg dritt lei helse Norge. Nå MÅ jo snart gjøres!! Når man er syk så er stabilitet og trygghet alfa omega. Mange har vært som en pakke,sendt hit og dit i mange år. Stor skam. Føler med denne damen
+1 #5 Unni Nyheim Kristoffersen 21-09-2015 17:51
Ja, begrepet valgfrihet betyr egentlig sparing av penger. Det er langt fra menneskeverd og respekt. Hva sier/ gjør rådet for psykisk helse, mental helse og pårørendeforeni nger med dette ??? Er ikke de egentlig pasienters taleorgan??? Håper virkelig forslagene blir stoppet!!!
#6 Reidar Schwebs 21-09-2015 18:21
Oslo kommunes egen uttalelse på nettet om sykehjemsvalg: "Du kan søke om å få bo på det sykehjemmet du ønsker hvor som helst i Oslo, når du har fått vedtak om langtidsplass. Dette kalles fritt sykehjemsvalg. Er det ikke ledig plass der du ønsker, kan du få plass ved et annet sykehjem eller bo hjemme inntil du får plass ved ønsket sykehjem. Ønsker du å bytte sykehjem, kontakter du bydelen som sendte deg vedtaksbrevet." Brukes dette MOT sykehjemspasien ten?
#7 Kurt Audun Lunde 21-09-2015 18:43
Må ikke tvang ha en hjemmel ?
+1 #8 Mette Kalve 21-09-2015 21:03
Hvorfor skjer dette? Har Skjefoss også tapt en konkurranse eller er det rett og slett et bydelsvedtak? Hva kan vi gjøre for å få stoppet denne uverdige behandlingen av psykisk syke mennesker i landets hovedstad? Det er nødvendig med en kraftig politisk aksjon tror jeg. Vi kan ikke finne oss i dette lenger.
#9 Ivar J 21-09-2015 21:11
Mette: Her kan du lese om bakgrunnen
ivarjohansen.no/.../...
#10 Jon Sandem 03-08-2016 14:40
Kjære Ivar, det har blitt merkelig stille på deg om sykhjemmene i Oslo. Er det ikke like interessant nå som Inga Marthe legger ned sykehjemsplasse r og tvangsflytter eldre i stor stil?

You have no rights to post comments