Psykisk helse

Ulsrud Videregående: Godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og BUP

Ulsrud Videregående: Godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og BUP

Skolehelsetjenesten på Ulsrud videregående skole har et lavterskeltilbud som inkluderer psykolog to ganger i uka. 1007 ganger banket det på døra til skolehelsetjenesten på Ulsrud videregående skole i Oslo i 2015. Hver femte henvendelse til skolehelsetjenesten dreide seg om psyko-sosiale plager.

Vegg i vegg med skolehelsetjenesten sitter Liv Toril Øverby. Hun er psykolog, ansatt i BUP Oslo Syd. To dager i uken tar hun imot elever. Ulsrud videregående er en av 15 skoler i Oslo som har en tverrfaglig skolehelsetjeneste etter PLIS-modellen. PLIS er et akronym for modellens kjernebegrep; psykisk helse, lavterskel, i skolehelsetjenesten. Tanken bak tjenesten er å samle kompetanse fra flere fagfelt og møte ungdommen der de er; på skolen.

– Dette samarbeidet har mange fordeler. Man oppdager alvorlige psykologiske tilstander tidligere, og kan handle raskere. Jo mer tverrfaglig samarbeid vi får, jo lettere blir det å gjennomføre. Behandling er ferskvare og samarbeide går ikke av seg selv, sier klinisk pedagog Kristin Olaisen i skolehelsetjenesten.

Dette skriver Journalen, tidsskriftet til Oslo Legeforening. Viktig og spennende. Les mer på linken.

Kommentarer   

0 #1 Wenche Thommessen ENGH 25-03-2016 07:14
Så bra med et lavterskeltilbu d, så elvene kan ta kontakt selv også.
Håper dette blir en ordning som gjelder flere skoler. Kanskje vel så nødvendig som skolehelsesøste rtjenesten, selvom det ideelle hadde vært at en hadde begge kategorier.
0 #2 Jorunn Gulbrandsen 25-03-2016 09:35
Skolehelsetjene sten over hele landet har endelig fått litt flere stillinger i år takket være øremerkede midler. Det er et stort behov for forebyggende tiltak når det gjelder både fysisk og psykisk helse i videregående skole. Ikke alle har psykolog i teamet, men helsesøstre og skoleleger gjør så godt de kan i samarbeid med rådgivertjenest en.
0 #3 Anne Rønnaug Teigen 25-03-2016 09:39
Veldig bra at det er tilbud mht psykolog, og jeg tror vi får mer og mer behov for det,slik jeg ser og har sett utviklingen over lang tid. Spørs om vi har kapasitet til å makte det i landet vårt?????
0 #4 Margrethe Gustavsen 25-03-2016 13:10
Det burde man ha på alle VGS. Det har vært veldig vellykket i hele bydel Østensjø.
0 #5 Mona Nicolaysen 26-03-2016 10:40
På en måte er det trasig at så mange trenger skolehelsetjene sten, men samtidig veldig fint at den er der når det tydeligvis er et stort behov - og at det satses på psykolog i tillegg. Hvordan er det i andre kommuner? I Skien ligger vi under normen for helsesøstre skolehelsetjene sten. Norm er rett og slett ikke bra nok når det kommer til arbeid med folk...
0 #6 Ole Jonny Andersen 29-03-2016 11:03
Dette sier litt av et samfunn med krav, og mange som sliter? Hva er grunnen? Er det for resultatat orientert skole og bhg? Foreldre klarer ikke å føle med ? Trenger flere mijøterutpater også. Helt enig Mona. Det rett slett ikke bra nok.
0 #7 Liv Mette Strømme 04-04-2016 13:50
Jeg tror flere kommuner har tilbud om helsestasjon for ungdom. Der kan man gratis komme uten time eller henvisning å få snakke med helsesøster, lege eller psykolog. Jeg har jobbet i en slik psykisk helse rolle på helsestasjon for ungdom i mange år, og det er helt klart et behov for dette. Tilbudet gis til ungdomsskoleele ver og til elever i videregående skole.

Legg til kommentar