Psykisk helse

En trygg voksen

En trygg voksen

En rapport om helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unges psykiske helse i Bydel Alna.

Bydel Alna ga den private stiftelsen KUN i oppdrag å kartlegge hvordan bydelens tjenester arbeider og samarbeider i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unges psykiske helse.

Det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for bydelen som helhet, og involverer alle bydelstjenestene som er i kontakt med disse gruppene. Bydelen ønsker i større grad å tydeliggjøre det psykiske helseperspektivet som tjenestene skal arbeide innenfor, både i det forebyggende arbeidet i helsetjenestene, og i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.

Gjennom statistikk og andre bakgrunnsdata, kunnskap hentet fra andre prosjekter og steder, og gjennom intervjuer med et utvalg av bydelens ansatte, identifiseres noen hovedutfordringer og mulige løsninger for tjenestenes videre utvikling innen psykisk helse for barn og unge.

Deling av kunnskap er viktig. Rapporten kan være nyttig for andre, og derfor legger jeg den ut her.

Kommentarer   

+1 #1 Øystein Moe 18-04-2016 05:23
Hvorfor kunne ikke bydel Alnabru ha gjort den kartleggingen sjøl .Mangler de ansatte I bydelen kompetanse til å gjøre den kartlegginga .Hvorfor bruke statens eller kommunens penger til det .Og I Nordre Aker bydel har vi snakket lenge om å få sånne tjenester som sykehjem skole psykisk helse kultur osv til bydelen .Nemlig att bydelen skal ha det administrative ansvaret for bygninger og drift men att de ansatte skal ha det faglige ansvaret .Har en jobbet med det I Alnabru Bydel og .
+1 #2 Siri Lill Thowsen 18-04-2016 06:59
BRAVO,Alna!Håpe r andre bydeler følger etter!
+1 #3 Ellen Dahl 18-04-2016 12:35
..klart,barn og unge må,og skal være først i køen - men det begynner å fylles bra opp med "gamlinger",som bor i bydelen, også. Håper vi ikke blir ekskludert,og at det er menneskerettigh eter for alle....så la oss i moden alder få være med i køen,også....Ma nge av oss,kan gi masse tilbake til samfunnet ved å drive bl.a. forebyggende arbeid for barn og unge, for vi har levd det,og kan fortelle akkurat det de måtte lure på,som ingen andre! Bruk oss!!!!

You have no rights to post comments