Psykisk helse

Anbudsregimet gir hjerterå behandling av byens psykisk syke

Anbudsregimet gir hjerterå behandling av byens psykisk syke

I fjor høst skrev jeg blant annet dette i Dagbladet: "Konkurranseutsetting er politikernes og administrasjonens valgfrihet. Den påtvinges brukerne av kommunens tjenester, og den overkjører brukernes eget valg. For å ta et aktuelt eksempel: Beboerne på Grefsenlia, et botilbud for personer med psykiske lidelser, og som trenger bolig med tett faglig oppfølging. De foretok et aktivt brukervalg da de flyttet inn på Grefsenlia, og de fleste har bodd der i ni år. De har fått et godt bomiljø og en god faglig oppfølging.

Men med et pennestrøk avbrytes alt. De må forlate sine hjem i løpet av 3 måneder, for «noen» politikere i Rådhuset fant ut at de vil sette boligtilbudene til 120 personer ut på anbud. Grefsenlia tapte i konkurransen, og beboerne må ut."

Jeg skjønner ikke at Høyre kan ha anstendighet til å behandle psykisk syke mennesker på denne måten.

Og farsen var total: Parallelt forberedte det blå byrådet en ny anbudskonkurranse «for kjøp av heldøgnstjenester til personer med psykiske lidelser.» Totalt er det nå inngått avtale om 186 plasser, og denne gangen var Grefsenlia med blant anbudsvinnerne. Som Grefsenlia skriver på sine nettsider: «Etter inngåelse av rammeavtale med Velferdsetaten i Oslo kommune etablerer vi et nytt mestringstiltak – Mestringstiltaket – som tilbyr heldøgnstjenester til 12 personer med psykiske lidelser uten aktiv rusproblematikk.» Dette er reelt sett de samme 12 plasser som ble nedlagt i fjor, under styreleder Fabian Stangs ledelse.

Den psykisk syke Teresa og flere av de andre psykisk syke som ble kastet ut i høst kan derfor nå flytte tilbake til sin bolig, etter det siste året å ha hatt en svært ustabil bosituasjon. Men om noen år kan det samme skje igjen. Anbudsutsetting er klart i motstrid til en politikk hvor man vektlegger kvalitet, brukermedvirkning, valgfrihet og økt direktemakt til den enkelte innbygger. En stabil bo- og behandlingssituasjon er den aller viktigste kvalitetsfaktor for syke mennesker.

Kommentarer   

+3 #1 Stine Westrum 22-08-2016 08:07
Hva med å droppe hele anbudspolitikke n, og la kommunen selv etablere tjenester som dekker brukernes behov?
+1 #2 Ivar J 22-08-2016 08:09
Det er jeg veldig for, og gradvis bygger det rødgrønne byrådet ut tjenester i egenregi. Kommersielle profitører på velferdssektore n (Grefsenlia er ikke det, men driftes av en frivillig organisasjon) skal ikke ha sugerør ned i fellesskapets kasse.
#3 IJohn I. Henriksen 22-08-2016 08:14
Enig.
+3 #4 Riri Green 22-08-2016 08:33
Hvis meningen med anbudet var å spare penger , er ikke dette bare hjerterått, men ren dumskap. Forutsigbarhet og trygge rammer gir psykisk syke gode muligheter for et selvstendig liv. Det motsatte fører til tilbakefall pga stress og i verste fall innleggelse som er adskillig dyrere - en kjempekostnad for samfunnet. Når ble rike Norge så fattig og hvor blir det av sunn fornuft, samhandling, og langsiktighet ?
+1 #5 Teresa clausen 22-08-2016 09:03
Ja nå venter jeg bare på å få plass på Grefsenlia igjen,men ting tar tid. tar tid. Trodde søknaden min skulle bli prioritert,men den gang ei. Må igjennom forvernsamtaler først. Det går i orden,er bare litt utålmodig. Håper bare jeg får leilighet igjen og ikke et rom. Får tenke positivt og håpe på det beste.
+1 #6 Torild Lien Utvik 22-08-2016 09:06
Et pseudomarked som er ideologisk begrunnet. Mistillit til offentlig leder og dårligere vilkår for ansatte. Det skal visstnok gi bedre tjenester. Og nå ser vi resultatene av denne politikken,
#7 Ingrid Heimark 22-08-2016 14:21
Wow.... man setter ikke folks hjem ut på anbud, da må det isåfall gjelde driften/persona let. Og selv det er ikke greit
#8 Findus pettson 27-08-2016 06:51
Det er vi syke som må betale mest for at vi er syke

You have no rights to post comments