Psykisk helse

Bydel St. Hanshaugen vil flytte Lisa, mot hennes ønske

Bydel St. Hanshaugen vil flytte Lisa, mot hennes ønske

Lisa, beboer i Østerdalsgata boliger, er fortvilet. Bydel St. Hanshaugen vil – mot deres ønske - flytte deres beboere over i annet tilbud. Som Lisa skriver til meg: «Beboerne fortviler etter å ha vært etablert her i 3-4 år. De har fått venner og trives i Østerdalsgata. Enkelte vil ikke flytte, og fortviler over situasjonen de nå har blitt satt i.»

Botilbudet, som har 46 leliligheter, har fått godt skussmål fra Pasient og brukerombudet i Oslo og Akershus :

«Vi har besøkt Østerdalsgata boliger, et veldig bra samarbeidsprosjekt mellom bydelene Grünerløkka, St Hanshaugen, Gamle Oslo og Lovisenberg sykehus. Boligene er for personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser som trenger noe mer enn ordinær bolig. Østerdalsgata har bemanning som blant annet bistår beboerne med å tilrettelegge for godt bomiljø. Bydelene har hvert sitt kontor i bygget hvor NAV sosialtjenesten og andre tjenester i bydelene kan møte og følge opp beboere. DPS kommer også til huset.

Prosjektet er så langt en suksess og noen av suksesskriteriene er en variert brukergruppe som ofte hjelper hverandre, tilstedeværelse, lav terskel inn i tjenester, vekt på enkle og klare husordensregler og godt naboskap.»

Jeg har utfordret bydelsdirektør Hilde Terese Hamre, som skriver til meg:

«Bydel St. Hanshaugens behov for boliger til våre psykisk syke og innbyggere med psykiske utfordringer og rus problemer har vist seg gjennom år å passe mindre godt med driften av Østerdalsgata 7. Våre innbyggere med sine utfordringer har litt for ofte blitt kastet ut fordi deres problemer har vist seg å være vanskelig å forene med driften av Ø 7.

Dette har resultert i at bydelen etterhvert har hatt vansker med å finne et tilstrekkelig antall innbyggere bydelen arbeider med som har kunnet benytte Ø 7 som boligtilbud - noe som etterhvert har skapt så vidt mye tomgang at bydelens tildelte midler brukes bedre ved å satse på bosetting i vår egen bydel. De få som fortsatt bor i Ø 7 får tilbud om egne kommunalt tilrettelagte leiligheter i Bydel St. Hanshaugen i disse dager.»

Jeg tenker at å samle hele 46 personer med rus og psykiske helseproblemer i ei boligblokk er krevende og byr på store faglige utfordringer. Men skjønner jo også Lisa og beboere som nå brytes opp fra sitt bomiljø og sine venner. Folk med psykiske lidelser eller rus trenger kanskje mer enn de fleste stabilitet og langsiktighet. Jeg håper bydelen viser fleksibilitet, og tilstreber å ikke flytte syke mennesker mot deres vilje.

Kommentarer   

#1 Sverre Munthe 22-11-2016 05:53
Hvorfor samarbeider man ikke på tvers av bydelene? Oslo, med sine 600.000, eller hva det nå er, innbyggere er ikke akkurat New York city. Spesialsteder som dette burde jo kunne få beboere med slike behov annet steds fra.
#2 Ragnar Leine 22-11-2016 08:45
Bydel St. Hanshaugen har etter det jeg forstår trukket seg fra samarbeidet om Ø7 som de hadde med Gamle Oslo og Grünerløkka. Men de burde jo la beboerne bo der til de kunne flytte i egen bolig.
+2 #3 Cathrin Solem 22-11-2016 14:46
Mange av disse psykisk syke passer ikke inn i kommunale boliger og det er allment kjent at det er veldig mye bråk, innbrudd, kjøp og salg av rusmidler og i tillegg for dårlig oppfølging. Men det er vel billigere for Bydelen å ha klienter uten inntekt i kommunale boliger antageligvis?
+1 #4 Bjarne Norheim 22-11-2016 16:40
på 30 tallet drev en også med utrensking av uønskede mennesker, en stengte jøder, psykisk syke, tatere, splint og annet udefinert, men uønsket elementer ut av byene og gjerne ut av av landet- En kaller det rensing : Rensing av annerledes mennesker, eller mennesker som prøver å etablere seg et hjem og en identitet bør få alles selvfølgelige støtte! Om det er noen som bråker , så får en ordne opp i dette, tyver stjeler sjelden i nabolaget sitt. En by består av et mangfold av mennesker som skaper et mangfoldig liv som igjen skaper en spennende og aktraktiv by som mange vil være en del av. Er du redde for mennesker og for en normal by s liv og puls, ja da bør du flytte til slike sovebyer som det finnes noen av, men igjen så bor det mennesker der også!

For meg er dette rensing og ikke noe annet, og er det rensing så er det fascisme som tillater dette ! Jeg foreslår at alle som vil bo med likesinnede kommer seg ut av byen og slår seg sammen der de kan styre hverandre ! Blir egentlig rasende på forslaget og menneskene bak dem, for meg er de fascister
+1 #5 Britt Eva Nordstrand 24-11-2016 05:57
Hva er Østerdalsgata 7 slags tilbud? Uansett virker det ganske drøyt å flytte på alle fordi noen har blitt kasta ut, det må gi en enorm utrygghet å være prisgitt andres forgodtbefinnen de når det gjelder bolig. Fint du tar opp sånt Ivar Johansen.

You have no rights to post comments