Psykisk helse

Botilbud og oppfølgende behandling, ville frigjort 1700 sengeplasser i psykiatrien

Egen omsorgsbolig ble god medisin for schizofrene Terje Forberg (51). Om flere fikk gode botilbud og oppfølgende behandling, ville opptil 1700 sengeplasser bli frigjort i psykiatrien.

Les mer i Gemini
Les Erling Jahn «God psykiatri handler om riktig ressursfordeling»

Legg til kommentar